KU science besøg i Bruxelles

​Ledelsen for KU SCIENCE var på besøg i Bruxelles i slutningen af april. Her blev de opdateret på vigtige EU-dagsordener pt, og de fik ny inspiration til fremtidige forskningsprojekter og -prioriteter.

​Ledelsen for KU SCIENCE bestående af dekan, prodekaner, institutledere og fakultetsdirektør var på studietur i Bruxelles den 24. og 25. april. Formålet med besøget var, at ledelsen skulle opdateres på sammenhængen mellem vigtige politiske dagsordner og prioriteter i Horizon 2020 og det kommende rammeprogram for forskning og innovation FP9. Besøget skulle inspirere fakultets indsats i forhold til at tiltrække flere forskningsmidler fra EU. Besøgsprogrammet var særligt fokuseret på de forskellige muligheder inden for forskning i samfundsmæssige udfordringer og udvikling af nye nøgleteknologier. 


Møder med nøglepersoner
Copenhagen EU Office havde arrangeret 9 forskellige møder og oplæg. Ledelsen fik blandt andet en snak med ministerråd Griet Storr Hansen fra den danske EU-Repræsentation og med medarbejdere i Margrethe Vestagers kabinet.

Ledelsen fik indblik i strategisk vigtige dagsordner inden for fødevareforskning og på miljøområdet angående cirkulær økonomi. Desuden fik de indblik i fakultets potentiale inden for programmer som ”Future and Emerging Technologies” og EU’s arbejde med at etablere nye datainfrastrukturer til at understøtte forskning og innovation i Europa. Gruppen fik også indblik i Kommissionens arbejde med at skabe gode rammebetingelser for internationale forskningssamarbejder med lande som USA, Canada, Kina og Brasilien. Besøget bød desuden på gode diskussioner med Kommissionens repræsentanter om forskningspolitiske emner som fx problematikker forbundet med åben adgang til forskningsresultater, publikationer og forskningsdata, og om betydningen af BREXIT og de politiske kompromiser, der skal indgås, når FP9 skal udarbejdes og forhandles.
Alt i alt var det et besøg, der bød på masser af information og inspiration – til gavn for fremtidig forskning.Redaktør