Klokkefrø og co. har fået klimasikre levesteder i Vordingborg Kommune

​Med det EU-støttede LIFE-projekt Clima Bombina har Vordingborg Kommune sikret gunstig bevaringsstatus for klokkefrø og syv andre padder i Danmarks vigtigste område for disse truede arter. Synlighed, samarbejde og faglig udvikling er gode afledte konsekvenser af projektet, der løber til 2023.

Vent...

​Billede: Clima Bombina.

Padder - især klokkefrøens - levesteder er truet af havvandstandstigninger og hyppigere vinteroversvømmelser. 180 hektar tidligere landbrugsjord på Knudshoved Odde ved Vordingborg er derfor blevet til natur for at skabe klimasikre levesteder for padderne og samtidig sikre en række - på EU-plan - truede naturtyper. Det sker ved at sløjfe dræn, lave nye overdrev og udsætte vilde græssere. 

”Projektet har skabt et stort sammenhængende naturområde med nye vandhuller, blomstrende overdrev og naturlige processer med helårsgræssende kreaturer og heste i et enestående østdansk kystlandskab,” fortæller Carsten Horup, projektleder og medarbejder hos Byg, Land og Miljø, Team Land i Vordingborg Kommune. 

Projektlederen glæder sig over effekterne
LIFE-projektet startede i 2019 og skal køre indtil 2023, og selvom der er et godt stykke tid til, at det er afsluttet, så kan projektlederen allerede nu se mange positive effekter af indsatsen:

”Projektet skaber stor synlighed for området og Vordingborg Kommune under og efter projektet såvel internationalt, nationalt og lokalt. Allerede i forbindelse med offentliggørelse af projektet har Vordingborg Kommune oplevet en enorm interesse fra lokale og turister, andre kommuner, naturorganisationer og store naturfonde,” fortæller Carsten Horup og tilføjer: ”Projektet viser, hvordan der kan skabes nye store naturområder, når kommuner og de private lodsejere arbejder sammen i fælles forståelse for hinandens interesser og opgaver.”

LIFE-ansøgningen er en investering

Clima Bombina-projektet gik i gang i 2019. Inden da havde det været en lang proces med at udvikle projektet, finde samarbejdspartnere og skrive ansøgningen. At skrive en LIFE-ansøgning er en stor, men meget spændende opgave, forklarer Carsten Horup; ”Det skal ses som en investering, der virkelig lønner sig, hvis ansøgningen går igennem.”

Men skulle ens ansøgning ikke ryste en bevilling af sig i første omgang, så behøver ansøgningsprocessen ikke være spildt arbejde:

”Ansøgningsprocessen kan bidrage til faglig udvikling af medarbejderne, idet man skal sætte sit projekt, ikke bare i et naturfagligt perspektiv, men også EU-perspektiv i.f.t. socioøkonomi, økosystemtjenester, formidling og erfaringsudveksling,” fortæller Carsten, der også fremhæver mange positive aspekter ved at have den ledende rolle i projektet:

”Du får mulighed for at arbejde med alle aspekter omkring et stort naturprojekt fra start til slut. Faglig planlægning, monitering, styring af anlægsarbejder, økonomistyring, projektformidling på hjemmeside og sociale medier og erfaringsudveksling med andre LIFE-projekter i Danmark og resten af Europa.”
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor