Klynge 1: Sundhed

​Sundhedsklyngen dækker forskning og innovation, der bidrager til at øge modstandsdygtighed og parathed i Europas sundhedssystemer og samfund samt genopretning i befolkning efter Covid-19-pandemien. Der vil være fokus på bedre forebyggelse og behandling af sygdomme, sundhedssystemer, teknologi, industri og koblingen mellem klima, miljø og sundhed. 

Vent...

​Sundhedsklyngen er bygget op om seks destinationer og 15 indkaldelser samt lancering af fem partnerskaber fordelt i 2021 og 2022 med et samlet budget på cirka 1,7 mia. euro.

Livsstil og sundhedsfremme

Den første destination fokuserer på livsstil og forebyggelse af fysisk og mental sygdomsudvikling. Destinationen tager udgangspunkt i livsstilsfaktorer som fx rygning, alkoholforbrug og, overvægt samt sociale faktorer som uddannelsesniveau og køn, der kan påvirke helbred og risiko for sygdom. Denne destination vil finansiere forskning og innovation, der tilvejebringer ny evidens, metoder og værktøjer til at forstå overgangen fra godt helbred til sygdom. Formålet er at danne grundlag for nye strategier og personlige værktøjer, der kan hjælpe til sundhedsfremme og forebygge sygdomme ogudvikle borgernes viden om sundhed og evne til tage vare på eget helbred. Destinationen implementeres med otte opslag fordelt på en indkaldelse i 2021 og to indkaldelser i 2022 med et samlet budget på 289 mio. euro.

Klima, miljø og sundhed

Den anden destination fokuserer på klima- og miljømæssige effekter på folkesundhed. Destinationen tager udgangspunkt i manglende viden om og metoder til at estimere omkostninger forbundet med miljømæssige faktorers betydning for fysisk og mental sundhed og vil derfor finansiere forskning, der udvider den grundlæggende forståelse af socioøkonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige risikofaktorer for sundhed. Det inkluderer bl.a. forurening, kemikalier, elektromagnetiske felter, klima og miljøforandringer og nye arbejdsmiljøer. Destinationen implementeres med fire opslag fordelt på en indkaldelse i 2021 og en indkaldelse i 2022. Desuden etableres et partnerskab med nationale forskningsråd med fokus på risikovurdering af kemikalier i 2021. Det samlede budget er på 350 mio. euro.

Håndtere sygdomme og reducere sygdomsbyrden

Den tredje destination fokuserer på kroniske sygdomme, infektioner og udfordringer forbundet med resistente bakterier. Destinationen tager udgangspunkt i, at kroniske sygdomme udgør omkring 80% af omkostninger til sundhed i EU, mens kun 3% af sundhedsbudgetterne anvendes på forebyggelse, selvominfektionssygdomme og resistente bakterier udgør en trussel for folkesundheden. Destinationen vil bl.a. finansiere forskning og innovation, der udvikler nye initiativer til at forebygge sygdomme, diagnostik, vacciner, behandlinger og alternativer til antibiotika. I 2021 og 2022 er der bl.a. fokus på kræft, kroniske og sjældne sygdomme, beredskab og overvågning af sundhedstrusler og udbrud af epidemier, at reducere infektioner med resistente bakterier og digitale sundhedskompetencer i befolkningen. Destinationen implementeres med 13 opslag fordelt på en indkaldelse i 2021 og to indkaldelser i 2022. Desuden etableres et partnerskab med nationale forskningsråd med fokus på at samle og integrere eksisterende initiativer, partnerskaber og økosystemer inden for europæisk sundhedsforskning. Det samlede budget er på cirka 490 mio. euro.

Adgang til innovative og bæredygtige sundhedssystemer af høj kvalitet

Den fjerde destination fokuserer på omstilling og modernisering af sundhedssystemerne for at skabe mere modstandsdygtige, effektive og bæredygtige systemer. Destinationen tager udgangspunkt i sundhedsvæsenets begrænsninger forbundet med økonomisk og miljømæssig bæredygtighed samt ulighed i adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Destinationen vil blandt andet finansiere forskning og innovation, der bidrager til at omstille sundhedsvæsenet gennem innovative, finansielt bæredygtige og skalerbare løsninger. I 2021 og 2022 er fokus særligt på modernisering af sundhedssystemerne, højere behandlingskvalitet og at understøtte evidens-baserede beslutningssystemer  samt udvikling og optag af innovative sundhedsydelser. Destinationen implementeres med seks opslag fordelt på en indkaldelse i 2021 og en indkaldelse i 2022. Desuden etableres et partnerskab med nationale forskningsråd med fokus på at omstille sundhedsvæsenet. Det samlede budget er på 240 mio. euro.

Teknologi, digitale sundhedsløsninger og værktøjer

Den femte destination fokuserer på indfri potentialerne i banebrydende teknologi, der kan bidrage til at transformere sundhedssektoren og fremme folkesundhed. Destinationen tager udgangspunkt i de barrierer, som nye værktøjer, teknologier og digitale løsninger møder i forbindelse med pilotforsøg, implementering og opskalering.. Destinationen vil finansiere udviklingen af værktøjer, teknologi og digitale løsninger, der bidrager til nye behandlinger, medicin, medicinsk udstyr og bedre sundhedsmæssige resultater. Destinationen adresserer også løsningernes sikkerhed, effektivitet, relevans, tilgængelighed, merværdi, finansielle bæredygtighed samt etiske, juridiske og reguleringsmæssige aspekter. Destinationen implementeres med seks opslag fordelt på en indkaldelse i 2021 og to indkaldelser i 2022 med et samlet budget på 270 mio. euro.

Innovativ, bæredygtig og konkurrencedygtig sundhedsindustri

Den sjette destination fokuserer på sundhedsindustrien som drivkraft for vækst og sundhedsteknologiske løsninger til gavn for borgere og patienter. Destinationen tager udgangspunkt i industriens værdikæder, som er karakteriseret ved et samspil mellem mange forskellige aktører. Sundhedsindustrien er forbundet med høj usikkerhed i udviklingsprocessen pga. høje krav til sikkerhed, godkendelser og et stærkt reguleret marked. Derudover er nye udfordringer relateret til industriens miljømæssige aftryk også en faktor. Destinationen vil bl.a. finansiere forskning og innovation inden for mere bæredygtig produktion af lægemidler, guidelines, standarder og studier til at strukturere aktiviteter med fokus på digitale løsninger og implementering af løsninger i sundhedssektoren med respekt for regler om databeskyttelse og cybersikkerhed. Desuden finansieres forskning i interdisciplinære metoder til at understøtte offentlige myndigheders vurdering af ny teknologi og interventioner. Destinationen implementeres med otte opslag fordelt på én indkaldelse i 2021 og én indkaldelse i 2022 med et samlet budget på 113 mio. euro. 

Opdateret 28.06.2021
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor