Kommissær Moedas præsenterer sin vision for europæisk forskning

​"Open science, open innovation og open to the world" danner grundlag for fremtidens europæiske forskningsrum. 

På konferencen "A new start for Europe, Opening up to an ERA of Innovation" den 22.-23. juni 2015 benyttede forskningskommissær Carlos Moedas lejligheden til at præsentere sin vision for fremtidens europæiske forskning og det europæiske forskningsrum (ERA). Kommissæren tager udgangspunkt i den cirka 15 år gamle vision om at skabe det europæiske forskningsrum med fri bevægelse for viden, herunder mobilitet af forskere samt strømlining af nationale forskningsstrategier og fælles investeringer i forskningsinfrastrukturer. EU har gjort store fremskridt på de vigtigste områder inden for ERA. Næste skridt er derfor at åbne de europæiske forsknings- og innovationssystemer op for andre dele af verden og bringe fysiske og digitale aspekter af forskningen sammen, så EU er med forrest, når det gælder om at udnytte den kraftige digitalisering af forskning, innovation, produkter og tjenester.

​De tre O'er

I sin tale på konferencen fokuserede Moedas på EU's udfordringer inden for forskning og innovation:

  • EU er ikke god nok til at omsætte forskningsresultater til markedsføring af nye produkter og tjenester.
  • Alt for ofte udvikles teknologierne i Europa, men kommercialiseres andre steder i verden.
  • Europa er den region i verden, som producerer mest videnskabeligt output, mens det er andre regioner, som producerer den bedste videnskab og i højere grad udnytter den igangværende revolution inden for videnskaben, hvor metoder i stigende grad karakteriseres af at være åbne processer, der bygger på partnerskaber og samarbejde. 
  • EU udnytter i for lille grad sin videnskabelige styrke til at spille en rolle i internationale diplomatiske sammenhænge.

Tre strategiske prioriteter for europæisk forskning skal håndtere Europas udfordringer: Open Innovation, Open Science og Openness to the world.

​Open Innovation

Open Innovation handler om opbygningen af et egentligt økosystem, der involverer mange forskellige aktører og fagligheder i innovationsprocesser og som i højere grad kan sikre, at forskningsresultater omsættes og udnyttes. Open Innovation handler desuden om øgede investeringer, og at flere virksomheder og regioner skal bringes ind i vidensøkonomien. Kommissærens konkrete forslag til initiativer omfatter:

  • Udvikling af en eller flere nye europæiske fonde, som skal investere i nye generationer af europæiske innovative virksomheder.
  • Introduktion af "seal of excellence", som sikrer at excellente, men ufinansierede Horizon 2020 ansøgninger kan opnå finansiering via andre kanaler, fx strukturfondsmidler. Det gælder først og fremmest SMV-instrumentet.
  • På længere sigt oprettelse af et European Innovation Council inspireret af successen for European Research Council (ERC).

Open Science

Åbenhed anses for at være en grundlæggende faktor for excellence, og excellent videnskab anses for at være grundlæggende for fremtidig velstand. Kommissionen arbejder allerede for åben adgang til forskningsresultater under Horizon 2020. Hvad angår adgang til data, vil Kommissæren inden for de næste 12 måneder arbejde for, at der sættes standarder for management, interoperabilitet og kvalitet af data. Dertil kommer et stærkt fokus på forskningsintegritet, som skal sikre håndtering af situationer med dårlig videnskabelig praksis. Dette initiativ forventes lanceret mod slutningen af 2015.

​Openness to the world

Det tredje O har fokus på science diplomacy. Det har fokus på at omsætte EU's ledende rolle på det videnskabelige område til en ledende figur i det internationale diplomati og samarbejde. Europa skal således spille en ledende rolle i at initiere globale partnerskaber med henblik på at løse udfordringer på områder som energi, fødevarer, vand og sundhed. Kommissæren vil således lancere en række internationale initiativer, som peger mod et fælles global forskningsrum. Konkret nævnes et sydatlantisk samarbejdsinitiativ, et fælles forskningsprogram mellem landene i Middelhavsregionen inden for vand og fødevarer samt et initiativ i Jordan, som skal fremme forskningssamarbejde mellem aktører i Mellemøsten.


Download Carlos Moedas tale på konferencen på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Redaktør