Kommissionen åbner høring om kunstig intelligens

​I en ny hvidbog præsenterer Kommissionen sit bud på, hvordan kunstig intelligens i fremtiden skal udbredes og reguleres. Samtidig inviterer den interessenter til at komme med indspark.

Vent...
I en ny hvidbog inviterer Kommissionen interessenter til at komme med indspark til, hvordan kunstig intelligens i fremtiden skal udbredes og reguleres. Som start på høringsprocessen præsenterer Kommissionen sit udkast til, hvordan målsætningen kan nås i overensstemmelse med europæiske værdier og principper. I EU’s nye digitale strategi er der lagt vægt på, at det i sidste ende er mennesker, der skal være i fokus. 

”Teknologi skal tjene mennesker og ikke den anden vej rundt. Udviklingen, brugen og optaget af teknologi skal arbejde mod det samme mål om at gøre en positiv forskel i vores hverdag”, sagde Margrethe Vestager ved præsentationen af den nye strategi.

Ingen fremskridt uden tillid

Kommissionen har ambitioner om at få udbredt brugen af kunstig intelligens. Det skal især ske inden for sektorer som sundhed, mobilitet og monitorering af miljø, hvor teknologien har potentiale til at løse mange store samfundsudfordringer. 

Inden for disse sektorer kan anvendelse af kunstig intelligens dog også have vidtrækkende negative konsekvenser. Derfor skal eksisterende regulering på området styrkes, så man bedre kan sikre forsvarlig brug af teknologien. Hvis ikke folk har tillid til brugen af kunstig intelligens, vil vi nemlig ikke få opfyldt nogle af de forhåbninger vi har til teknologien, lød det fra Margrethe Vestager: 

”Ingen af de positive resultater vil blive opnået hvis vi har mistro til teknologien; hvis vi som forbrugere, forældre og individer føler os usikre, hvis vi ikke føler, digitale teknologier hjælper os i vores hverdag, og at de underminerer hvad vi står for. Derfor har vi den tilhørende idé om et økosystem af tillid”.

Flere midler til test og forskning

Kommissionen præsenterer i sit udspil en række handlinger til at øge udviklingen og optaget af kunstig intelligens. Blandt andet skal europæiske excellence-centre bidrage til at facilitere excellence-forskning i kunstig intelligens, der kan konkurrere globalt. Kommissionen håber, at excellence-centrene kan få en koordinerende effekt på europæisk forskning, der på nuværende tidspunkt er fragmenteret. 

Samtidig vil Kommissionen etablere en række testcentre, hvor nye anvendelser af kunstig intelligens kan afprøves og komme hurtigere ud på markedet. Centrene skal understøttes med midler fra både Digital Europe-programmet og fra Horizon Europe.

Kommissionen vil i 2020 også sætte retningen for, hvordan EU’s arbejdsstyrke skal blive klar til den digitale omstilling og styrke netværkene blandt førende europæiske universiteter og kandidatuddannelser i kunstig intelligens.  

Risikobaseret tilgang skal fokusere regulering

Regulering af kunstig intelligens er i dag omfattet af en række forskellige regler, men på nogle områder kan disse blive strammere. I Kommissionens nye hvidbog opdeles brugen af kunstig intelligens i to kategorier: henholdsvis lavrisiko og højrisiko.

Lavrisikoanvendelse af kunstig intelligens vil fortsat blive reguleret efter den nuværende tilgang i Kommissionens udspil. Som eksempel på en anvendelse der udgør en lav risiko, nævner hvidbogen systemer til at foretage tidsreservationer på hospitaler.

Højrisikoanvendelse kan være produkter som bruger kunstig intelligens til medicinske operationer, og derfor kan have alvorlige fysiske konsekvenser for patienterne. Derfor vil der være større krav til fx kvaliteten af data, som algoritmerne trænes med og behovet for menneskeligt tilsyn ved anvendelser, der defineres som højrisiko. 

Sondringen mellem høj- og lavrisikoanvendelse skal sikre regulering, hvor det er nødvendigt, uden at hindre den videre udbredelse af teknologien. Særligt vil Kommissionen forsøge at undgå, at SMV’er bliver overbebyrdede af reguleringer, selvom dette kan blive en stor udfordring.

Høringen om kunstig intelligens er åben frem til 19. maj 2020, og kan findes her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor