Overblik: Kommissionen Fremlægger Ny Digital Pakke

​Kunstig intelligens, fake news og sundhedsdata er blandt hovedtemaerne i den nye digitale pakke, Europa-kommissionen offentliggjorde den 25. april. 

Vent...

Det digitale indre marked er en af Juncker Kommissionens 10 prioriteter. Over de sidste år er en stribe forslag fremlagt. Nu præsenterer Kommissionen sin sidste store pakke på området. Pakken er sammensat af 11 elementer og har til hensigt at lukke de sidste huller i det lovede digitale indre marked. Pakken indeholder forslag inden for følgende områder:

  • Kunstig intelligens
  • Onlineplatforme
  • Sundhedsdata
  • Fake News 

Kunstig intelligens

Kommissionen opfordrer medlemslandenes offentlige og private sektorer til at øge investeringerne i forskning inden for kunstig intelligens med minimum EUR 20 mia. frem mod 2020. Kommissionen selv planlægger at øge budgettet for forskning i kunstig intelligens under Horizon 2020 for de næste to år med EUR 1,5 mia., og vil også støtte udviklingen af en platform for kunstig intelligens, der har til formål at give brugerne adgang til relevante ressourcer vedrørende kunstig intelligens i EU.

Kunstig intelligens vil ændre fremtidens jobmarked, og derfor opfordrer Kommissionen til større fokus på digitale færdigheder i uddannelsessystemet. Forslag indenfor EU's næste flerårige finansielle ramme (2021-2027) vil omfatte støtte til udviklingen af digitale færdigheder, herunder udvikling af ekspertise indenfor kunstig intelligens. Desuden vil Kommissionen inden udgangen af 2018 fremlægge etiske retningslinjer for anvendelse og udvikling af kunstig intelligens.

Onlineplatforme

Analytica Cambridge's brug af personlige data opsamlet via Facebook har skabt ny opmærksomhed på de gældende regler for onlineplatforme. Kommissionen skrider nu til handling og foreslår nye regler for onlineplatforme, der skal give et mere velfungerende indre marked. Ifølge forslaget vil leverandører af online formidlingstjenester fremover skulle sikre, at vilkårene for professionelle brugere er let tillgænglige og gennemsigtige, samt overholde en minimumsfrist for ændringer i disse vilkår. Leverandører skal desuden offentliggøre politikker om, hvilke data der kan tilgås, hvordan de behandler deres tjenester og hvordan de anvender kontrakter. Derudover skal leverandører opsætte kriterier for rangering af tjenester i søgeresultater, samt have et internt klagehåndteringssystem. Der vil yderligere blive etableret et EU-observatorium til at overvåge virkningen af disse nye regler.

Sundhedsdata

Forslagene inden for sundhedsdata har til formål at øge datatilgængeligheden i EU og øge den frie strøm af ikke-personfølsomme oplysninger. Tiltagende er i overensstemmelse med den generelle forordning for databeskyttelse (GDPR), som træder i kraft 25 maj. En revision af lovgivningen om genbrug af offentlig sektor information skal sikre en bedre adgang til og bedre mulighed for at genanvende den offentlige sektors data herunder data fra offentlig finansieret forskning. Medlemslandene bliver pålagt at udvikle politikker for fri data, som blandt andet skal understøtte den åbne europæiske videnskabscloud. De nye regler skal sikre borgerne adgang til egne sundhedsdata og giver mulighed for at dele disse på tværs af landegrænser med henblik på forebyggelse af epidemier.

Fake News

Fake News er for alvor kommet på den internationale dagsorden efter henholdsvis det amerikanske præsidentvalg samt afstemningen om det britiske medlemskab af EU. Kommissionen nedsatte som følge heraf en High Level Group for fake news, som tidligere i år udgav en rapport. På baggrund af denne præsenterer Kommissionen nu forslag om at  bekæmpe fake news på internettet med en række tiltag: første skridt er, at onlineplatforme inden juli bør udarbejde og følge et fælles EU-kodeks, som skal sikre gennemsigtighed ved sponsoreret indhold herunder særligt politisk reklame. Kodekset skal også give større klarhed om hvordan algoritmer fungerer samt indføre foranstaltninger til identifikation af falske konti. Desuden skal der indføres foranstaltninger til identifikation af falske konti med henblik på at gøre det nemmere for myndighederne at overvåge fake news.

Der skal etableres et uafhængigt netværk af faktatjekkere, som skal fastlægge fælles arbejdsmetoder for faktuelle rettelser i online information. Medlemmerne af netværket skal udpeges blandt medlemslande i International Fact-Checking Network, og deres arbejde skal understøttes af en platform for fake news.  Denne sikre onlineplatform skal desuden støtte forskere i arbejdet med grænseoverskridende dataindsamling og analyseredskaber, samt adgang til data, der dækker hele EU. Mediekendskabet hos europæerne skal øges, og Kommissionen vil yde støtte til at sikre valgprocesser mod cyber-angreb.

Næste skridt

Kommissionens forslag skal nu videreforhandles med Europa-Parlamentet og Rådet, inden pakken kan træde i kraft. Kommissionen vil senest i december i år rapportere om fremgangen indenfor samarbejdet om onlineplatforme og bekæmpelse af fake news.  


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor