Kommissionen lancerer fem lynopslag med fokus på Covid-19

​Kommissionen har netop lanceret en fast-track indkaldelse med fokus på pandemitilpasning. Indkaldelsen består af fem nye topics og skal adressere de presserende udfordringer med tilpasning til coronapandemien. For at få hurtig impact, er det hensigten at støtte projekter, der fokuserer på at færdiggøre og implementere tilgængelige løsninger, snarere end nye, der skal udvikles fra bunden.

Vent...
I forlængelse af den første corona-indkaldelse i januar, der skulle give større indsigt i coronavirussen, har Europa-Kommissionen lanceret endnu en indkaldelse med henblik på at implementere løsninger, der kan give bedre modstandsdygtighed overfor corona og fremtidige pandemier. Indkaldelsen består af fem tematiske topics, og har et vejledende budget på €122 millioner fra Horizon 2020. De fokuserer på områderne:

  1. Fleksibel produktion af sundhedsudstyr, der med kort varsel kan omstilles til kraftige stigninger i efterspørgsel.
  2. Anvendelse af digitale teknologier til diagnosticering, overvågning af smittespredning og patienter, og beskyttelse af sundhedspersonale.
  3. Sociale og økonomiske konsekvenser for sundhedssektorer, og negative effekter af politiske initiativer.
  4. Indsamling og kombinering af data, der kan danne grundlag for fremtidige evidensbaserede løsninger.
  5. Udvidelse og sammenlægning af eksisterende dataindsamlingsindsatser.

Læs mere om de fem indkaldelser her.

Fokus på tilgængelige løsninger

For at indkaldelsen skal munde ud i konkrete løsninger, der let kan implementeres, opfordrer Europa-Kommissionen til, at ansøgninger i høj grad involverer slutbrugere. Og da resultatet af indkaldelsen skal hjælpe med at løse den aktuelle corona-pandemi, forventes det som udgangspunkt, at projekter leverer resultater indenfor 3-24 måneder. For at det kan lade sig gøre, er der fokus på at færdiggøre og implementere tilgængelige løsninger, frem for at udvikle nye fra bunden.

Ansøgningsfristen er den 11. juni 2020, og Europa-Kommissionen håber på at kunne give succesfulde kandidater besked allerede i midten af august.

Kommissionen har samlet alle tiltag og muligheder med fokus på Covid-19 på platformen her: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor