Kommissionen lancerer ny handlingsplan for digital uddannelse

​Den 17. januar 2018 lancerede Europa-Kommissionen en ”Digital Education Action Plan”, der sætter fokus på nødvendigheden af at tænke digitale kompetencer ind i det europæiske uddannelsessystem. 

Vent...

Nyt fokus på digitalisering 

Øget digitalisering af vores samfund skaber både nye udfordringer og nye muligheder for europæerne. Europa-Kommissionen præsenterer nu en handlingsplan for digital uddannelse, som skal hjælpe uddannelsessystemer og –institutioner med at tilpasse sig en digital tidsalder. Planen indeholder tre overordnede prioriteter:

1. Bedre brug af digitale teknologier i undervisningen 
2. Udvikling af digitale færdigheder og kompetencer 
3. Forbedring af uddannelsessystemer gennem bedre dataanalyse og prognoser

De tre prioriteter udmøntes i 12 tiltag, som skal igangsættes inden udgangen af 2019.

Bedre brug af digital teknologi

Digital teknologi har et stort uudnyttet potentiale, og en essentiel del af det nye fokus på digitalisering i uddannelser vil være at sikre en større adgang til teknologi i undervisning på særligt primært og sekundært niveau. Der er stor ulighed i adgangen til internet på tværs af medlemslandene, og som konkret tiltag opfordrer Kommissionen til at højhastighedsbredbånd faciliteres gennem "EU Network of Broadband Competence Offices".  Desuden vil Kommissionen præsentere et online værktøj (SELFIE), som skal hjælpe folke- og erhvervsskoler til at bruge ny teknologi mere effektivt i undervisningen. 

Satsning på udvikling af digitale kompetencer 

På nuværende tidspunkt kræver omtrent 90 % af alle jobs i EU et vist niveau af digitale færdigheder. Arbejdsmarkedet har således i stigende grad brug for medarbejdere med stærke digitale kompetencer. Handlingsplanens anden prioritet omhandler derfor uddannelsessystemets rolle i at udvikle disse. Et af de foreslåede tiltag er at skabe en platform for digitale højere uddannelser, hvor hensigten er at lave virtuelle campus og vidensudveksling mellem højere læringsinstitutioner. Dette tiltag skal understøtte Erasmus+ programmet, der giver mulighed for udveksling af studerende på tværs af landegrænser. Ambitionen er, at alle studerende under Erasmus+ automatisk kan tilgå studieprogrammer på tværs af medlemslandene i 2025 ved hjælp af det ”europæiske studiekort” (eCard), som der stilles forslag om senere i år. Kommissionen håber at bedre digital infrastruktur og digitale kompetencer kan være med til at give en større mobilitet af unge på tværs af landegrænser.

Uddannelsessystemerne skal styrkes gennem bedre dataanalyse 

Samling af data fra uddannelsessystemerne i medlemsstaterne giver større indsigt i landenes respektive faglige uddannelsesniveauer – og udfordringer. Handlingsplanens tredje prioritet stiller skarpt på behovet for bedre dataindsamling og analyse. Kommissionen vil i 2018 starte et pilotprogram for kunstig intelligens og læringsanalyse, som skal gøre bedre brug af den enorme tilgængelige datamængde. Målet er at opnå bedre forståelse af problemer, så implementeringen af uddannelsespolitikkerne i medlemslandene kan forbedres. Bedre brug af data vil desuden gøre det lettere at kortlægge og sammenligne resultaterne af forskellige uddannelsesstrategier, så strategier i fremtiden bedre kan målrettes forskellige samfundsgrupper eller uddannelsessystemer 

Baggrund: Digital uddannelse som led i en større plan 

det sociale topmøde i Gøteborg i november 2017 præsenterede Kommissionen en plan om at styrke den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur. Her fremstiller Kommissionen sine visioner for at skabe et europæisk uddannelsesområde (European Education Area) frem mod 2025, som udnytter uddannelsernes fulde potentiale for at skabe jobs, økonomisk vækst og social retfærdighed. Den 17. januar 2018 fulgte Kommissionen op med konkrete initiativer. Foruden handlingsplanen for digital uddannelse er der tale om forslag til rådskonklusioner om livslang læring og fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor