Kommissionen præsenterer resultater af Horizon Europe-konsultationer

​Kommissionen har løftet sløret for resultaterne af Horizon Europe co-design-processen. De store temaer var bæredygtighed, klima og integrering af kønsdimensionen på tværs af områder.    

Vent...

​Kommissionens co-design-aktiviteter skal sikre tidlig involvering af interessenter, medlemsstater og Europa-Parlamentet i tilrettelæggelsen af den flerårige strategiske plan for Horizon Europe. Processen bestod af en web-baseret åben høring og eventet European Research & Innovation Days.

Den første Horizon Europe-høring handlede om de centrale retningslinjer for forskning og innovationsstøtte i programmets første fire år. Det drejer sig bl.a. om forventede effekter og tematikker, der går på tværs af klyngerne samt interventionsområder på baggrund af et strategioplæg skitseret af Kommissionen.

Høringen var åben for besvarelser fra d. 28. juni til d. 4. oktober 2019. Kommissionen modtog 6806 besvarelser fra 99 lande, hvoraf EU-medlemslandene udgjorde 87% af besvarelserne. Lidt over 50% af besvarelserne kom fra universiteter eller forskningsorganisationer, cirka 15% kom fra erhvervslivet, 7% fra NGO’er, 6% fra andre offentlige myndigheder og 3% fra internationale organisationer. 

Bæredygtighed og kønsforskelle skal integreres 

Besvarelserne viste bred opbakning til de formulerede prioriteter og ønskede effekter, som Kommissionen allerede havde præsenteret i sit strategioplæg. Blandt de mest markante input i besvarelserne var vigtigheden af forskning og innovation i udviklingen af løsninger inden for bæredygtighed, særligt i forhold til klimarelaterede udfordringer. 

Mange svarede, at temaer som klimaforandringer, biodiversitet, miljø og migration bør håndteres på tværs af de seks klynger i Horizon Europe. Der var også opbakning til, at synergier mellem klyngerne bør udnyttes til at sikre maksimal merværdi. Mange besvarelser opfordrede til at integrere kønsdimensionen inden for alle dele af Horizon Europe. 

Desuden skal excellence sikres gennem samarbejde mellem uddannelses-, forskningsinstitutioner og virksomheder. Open science skal integreres, herunder åben adgang til forskningsresultater, samt åben adgang til forskningsdata. Nøgleteknologier skal integreres i strategiske værdikæder og samfundsvidenskab og humaniora skal integreres på tværs af klynger. 

European Research & Innovation Days 

Konferencen European Research & Innovation (R&I) Days blev afholdt for første gang i september 2019. Den bestod af 43 interaktive ”co-design-sessioner” samt en række stande, hvor interessenter kunne gå i dialog med embedsfolk fra Kommissionen om specifikke programdele under Horizon Europe. Flere end 3800 deltog i konferencen, mens ca. 3200 besøgte en relateret videnskabelig udstilling, og flere end 10.000 deltagere fulgte dele af konferencen på webstreaming.

Forskning og innovation skal baseres på konkret anvendelse  

Rapporten konkluderer desuden, at forskning og innovation bør baseres på konkret anvendelse. Det kan ske gennem eksperimentelle pilotprojekter, der understøtter transformation og hurtig implementering ved at dække demonstration af teknologi, forretningsmodeller og innovative styringsmodeller. 

Det konkluderes desuden, at den offentlige sektor bliver en væsentlig aktør, der kan inkludere borgere og interessenter i forsknings- og innovationsprocesser. Offentlige aktører kan stimulere samarbejde på tværs af discipliner og sektorer, og det kan foregå i samspil med idé-dreven forskning og kreativitet. 
Under R&I Days var der flere, der udtrykte et behov for smart regulering, der sikrer, at forskning og innovation foregår i samspil med udviklingen af regulatoriske tiltag, der fremmer innovation og bæredygtighed samt borgerinvolvering. 

En afsluttende konklusion var, at der er behov for bedre integration af samfundsvidenskab og humaniora med andre discipliner for at adressere nødvendige adfærdsændringer, social innovation, forbrugs- og produktionsmønstre og økonomiske aspekter. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor