​Billede: Den Europæiske Union

Sløret løftet for Kommissionens ventede missioner

​Den 29. september 2021 offentliggjorde Europa-Kommissionen sine længe ventede missioner, som er en ny og innovativ måde at håndtere store og komplekse samfundsproblemer på. De fem ambitiøse missioner skal føre til, at vi opfylder målene i forbindelse med en række vigtige globale udfordringer inden 2030, lyder budskabet fra Kommissionen. 

Vent...

De 5 missioner for Europa

De fem missioner, som EU-institutionerne i samarbejde med EU-borgere og interessenter har peget på som de vigtigste fokusområder for at fremtidssikre EU, er blevet udvalgt. Det nye ved missionerne er det holistiske perspektiv og den stærke borgerinddragelse, som har ført til klare, målbare ambitioner, som skal fremtidssikre EU:

  • Tilpasning til klimaændringer-missionen: opnås ved at give støtte til mindst 150 europæiske regioner og lokalsamfund med henblik på at blive klimarobust inden 2030.
  • Cancer-missionen: et samarbejde om Europas kræfthandlingsplan, der inden 2030 vil forbedre tilværelsen for de mere end tre millioner mennesker, der rammes af kræft hvert år, gennem forebyggelse, behandling og løsninger, der sikrer patienter et længere og bedre liv.
  • Missionen for oceanerne: genopretning af vores oceaner og vandområder inden 2030.
  • By-missionen: sikre 100 klimaneutrale og intelligente byer inden 2030.
  • Jord-missionen: er en jordpagt for Europa, med 100 ”living labs” og "fyrtårne" som skal føre an i omstillingen hen imod en sundere jord inden 2030.
De nye missioner udspringer af Kommissionens ønske om at understøtte Europas omstilling til et grønnere, sundere og mere modstandsdygtigt kontinent. Det er en all-in tilgang, som EU har benyttet i forhold til udarbejdelsen af missionerne og nu også af implementeringen og reguleringen af dem, som går på tværs af mange forskellige generaldirektorater i Kommissionen og med fokus på især input fra EU-borgerne.

Hvordan opfylder Europa ambitionerne?
Missionerne er formelt forankret i Horizon Europe, hvor der er afsat 10 pct. af søjle II-midlerne til missionerne frem til 2023. I 2023 vil Kommissionen evaluere fremdriften i missionerne, og på den baggrund vil der tages stilling til missionernes videre fremtid herunder også den fremtidige finansiering. Missionerne, med ophæng i Horizon Europe, har et klart udgangspunkt i forskning og innovation. EU-institutionerne forestiller sig, at der skal være en portefølje af initiativer fra grundforskning og anvendt forskning til demonstration og opskalering af løsninger, som skal være med til at opfylde missionerne.
 
Der udarbejdes et særskilt Horizon Europe-arbejdsprogram for missionerne, og indkaldelserne for 2022 forventes at blive lanceret omkring årsskiftet. Indkaldelserne vil være åbne for alle og have en klar sammenhæng til ambitionerne og behovene i de fem missioner.
 
Samtidigt er missionerne også lanceret som langt mere end indkaldelserne til forskning og innovationsprojekter. Det er en policy-ramme, som kræver samarbejde mellem både lokalt, nationalt og EU-niveau. Kommissionen fremhæver, at inddragelse af borgerne i alle fem missioner er afgørende.  
 
Ligeledes er Horizon Europe langt fra den eneste finansieringskilde, der peges på. Hvis missionerne skal nå i mål, kræver det både midler fra andre EU-programmer og fonde, nationale midler og private fonde. Finansieringen af missionerne er foldet mere ud i de implementeringsplaner, som er offentliggjort for hver mission, men der mangler stadig afklaring på, hvordan disse finansielle forventninger præcist kan indfries. 

Mere viden om missionerne
Arbejdet med missionerne vil være en løbende proces frem til 2030, hvor Kommissionen forventer, at målene i missionerne vil være opnået. Missionerne er bestemt ambitiøse, men realistiske, vurderer Kommissionen – hvis det lykkes at lave det tætte samarbejde mellem EU-borgere, medlemsstater, universiteter, virksomheder, private fonde og flere. I den kommende periode vil vi hos Greater Copenhagen EU Office følge udviklingen af missionerne og afklaringer vedrørende finansiering og indkaldelser tæt, men hvis du ønsker at danne dig et overblik over missionerne nu, kan du læse mere om implementeringen i faktaboksen og generelt om missionerne her. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor