Kommunaldirektørerne i Bruxelles

K29 var kort før påske på studietur til Bruxelles for at få indblik i Copenhagen EU Office’s arbejde, aktuelle EU-dagsordener og politiske emner med relevans for kommunaludvikling.   

Brobyggere
Europa-Parlamentet dannede en flot kulisse for K29’s første møde i Bruxelles. MEP Christel Schaldemose (S) og MEP Morten Løkkegaard (V) debatterede engageret spørgsmål såsom (over)implementering af udbudsdirektivet, Junckers fem scenarier for EU’s fremtid og udfordringen ved at bygge bro mellem ”derhjemme” og ”hernede” med kommunaldirektørerne. Til det sidste punkt gav begge europaparlamentarikere udtryk for, at de gerne møder op og drøfter EU med kommunalbestyrelserne og europæiske perspektiver i Greater Copenhagen. 

Vestagervej
Margrethe Vestagers kabinetschef Ditte Juul-Jørgensen og politiske assistent Mette Dyrskjøt undskyldte forsinkelsen, i det de hastede ind i mødelokalet på Vestagervej i Berlaymont-bygningen. Der var en hastesag, som krævede deres opmærksomhed. Dem har der været mange af. Konkurrencekommissæren og hendes hold har nemlig lagt sig ud med flere globale erhvervsgiganter på kant med europæisk lovgivning. Margrethe Vestager er blevet symbolet på EU’s kamp mod skattesnyd og særregler for storkapitalen. Kabinetschefen havde kommunaldirektørernes fulde opmærksomhed, da hun fortalte om kommende større tiltag fra Europa-Kommissionen og fremhævede implementeringen af det digitale indre marked og energiunionen, herunder klimapakken og Paris-aftalen. 

Skilsmissen alle taler om
K29 mødtes også med Vibeke Pasternak Jørgensen, Danmarks Stedfortrædende Faste Repræsentant ved EU. Dagen inden havde den britiske premiereminister, Theresa May, sendt Storbritanniens formelle brev om britisk udmeldelse af EU. Kommunaldirektørerne spurgte ind til den forestående skilsmisse, der først og fremmest handler om økonomiske forhold – 60 milliarder euro for at være mere præcis. EU’s strategi i forhandlingerne er 1) stå sammen, 2) rettigheder og pligter følges ad (adgang til EU's indre marked skal udløse accept af fri bevægelighed for mennesker, kapital, varer og tjenesteydelse) og 3) cherry picking accepteres ikke.  På spørgsmålet om de fremtidige relationer mellem EU27 og Storbritannien sagde Vibeke Pasternak Jørgensen, at principperne for bodeling skal på plads før, man kan drøfte fremtidige relationer. 

Langsigtet indsats bærer frugt 
I Copenhagen EU Office’s lokaler mødtes K29 med direktøren fra Skåne European Office, der fortalte, at det kræver en langsigtede indsats for at fremme vækst og udvikling gennem internationalt samarbejde og reflekterede over perspektiverne i Greater Copenhagen. 

EU er ikke altid nem og det kræver vedholdenhed at høste frugterne – det blev der ikke lagt skjul på under K29’s to-dage lange studietur. Kommunaldirektørerne var allievel opsatte på at styrke kommunernes engagement i EU-arbejdet gennem Copenhagen EU Office og arbejde målrettet med fundingmuligheder for i sidste ende at øget livskvaliteten for borgerne i kommunerne og skabe bæredygtige byer til gavn for hele Europa. 
Redaktør