Kommuner delte EU-ambitioner i Lejre

Torsdag den 21. marts afholdt EU-kontoret det første netværksmøde, hvor EU-koordinatorer fra kommunerne i Region Sjælland og Hovedstaden kunne møde deres repræsentanter i Bruxelles – og ikke mindst hinanden. 

Vent...

Omkring 40 repræsentanter fra de østdanske kommuner var samlet på en hyggelig café ved banegården i Lejre for at diskutere, hvordan Greater Copenhagen EU Office bedst kan hjælpe dem med at finde partnerskaber, lave projekter og få støtte fra EU. Kontoret i Bruxelles var mødt op med syv konsulenter. 


Formålet med netværksgruppen er at skabe et fælles forum, hvor koordinatorer fra kommunerne og regionerne kan udveksle erfaringer, sparre og samarbejde på tværs. Det er planen, at der skal afholdes netværksmøde to gange årligt. 

Stor EU-begejstring i Guldborgsund

Guldborgsund Kommune havde udsendt hele to medarbejdere til mødet i Lejre. En af dem var Anna Topp Gustavsen. Hun syntes, det var ”fedt” at møde andre EU-koordinatorer.

”Jeg har fået masser af kontakter og har haft gode snakke ved bordet. Det gør det også nemmere lige at skrive til folk, når man har mødt dem personligt”, sagde Anna Topp Gustavsen.

Hun mente, der er et stort potentiale for rigtig mange af kommunerne for at søge flere EU-midler og værdsætter personligt den opbakning til internationale projekter, som hun oplever i Guldborgsund. 

”Vi har meget medvind både fra politisk hold og fra hele organisationen. Det er fantastisk at opleve”. 

Den indstilling betyder meget for kommunens EU-arbejde, og Guldborgsunds koordinatorer vil gerne integrere EU endnu mere, så der kommer EU-projekter i syv af deres fagcentre, hvor de i dag har EU-projekter i fem fagcentre. Derfor sætter hun pris på at sparre med kontoret i Bruxelles, så kommunen kan få hjælp til at finde partnere eller finde de rigtige EU-programmer.  

”Jeg vil jo bare gerne have, at Guldborgsund gør en forskel for vores borgere, både store og små. Og at vi er en attraktiv kommune at bosætte sig i”, siger hun. 

Hvad vil EU-koordinatorerne opnå?

Som samlet kontor er Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU) kun fire måneder gammelt, og mange af koordinatorerne havde ikke mødt konsulenterne eller hinanden før. For at danne os et bedre overblik over ambitionerne, bad vi dem alle skrive deres svar på et enkelt spørgsmål: ”Hvad vil jeg gerne opnå som EU-koordinator?”

Mange svar handlede om, at koordinatorerne gerne ville bringe EU tættere på deres kolleger i kommunerne. Eksempelvis skrev Claus Lyngby Petersen fra Lolland Kommune, at han som EU-koordinator ønsker at:
”Få EU integreret i Lolland kommune. Nå ud i hele organisationen. Kunne formidle linket mellem Greater CPH-EU-kontoret, Erhvervshus Sjælland og Lolland kommune i organisationen”.

Et andet vigtigt fokusområde for mange af koordinatorerne handlede om, hvordan EU-projekter kan gavne deres kommuner. Det handlede ikke bare om penge men i høj grad om, hvilken forskel det kan gøre for borgerne. 

Rikke Høj fra Halsnæs Kommune skrev fx, at hun som EU-koordinator vil opnå: 
”Mest mulig merværdi for flest mulige borgere gennem medlemskabet”. 

I Frederiksberg Kommune er der samtidig fokus på at blive bedre til at finde projekter, der egner sig til EU-niveau og få succes med at søge støtte. Derfor efterlyste Caroline Marrot Clausen fra Frederiksberg, at GCPHEU assisterer mere med ansøgningerne allerede tidligt i idéfasen.

”At vi får tilsagn om støtte på en EU-ansøgning. Og at få udbredt kendskabet til mulighederne i organisationen”, skrev Caroline Marrot Clausen om sine ambitioner.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor