Kort om årsrapporten 2018 for Copenhagen EU Office

​I 2018 opnåede CPHEU gode resultater i form af hjemtag, indflydelse og samarbejde. Vi oplever, at kontorets placering og åbenhed øger medlemmernes mulighed for at blive hørt i EU-systemet.

Vent...

​Fra Horizon 2020 til Horizon Europe – positionering og aftryk

Det går godt med hjemtaget fra Horizon 2020. Vores universiteter har øget hjemtaget med 22 % i 2017-18 i forhold til 2014-16. Det er vores og medlemmernes mål, at de flotte resultater fortsætter i det nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe. Forhandlingerne om Horizon Europe begyndte i 2018, og vi og vores medlemmer har en ambition om at sætte vores aftryk på rammeprogrammet. Universiteterne fik mulighed for at klæde de danske parlamentarikere på til forhandlingerne om Horizon Europe ved et morgenmadsmøde i Europa-Parlamentet. Morgenmadsmødet bidrog til at synliggøre universiteternes interesser i forhold til rammeprogrammets indhold, struktur og budget.

Samarbejde mellem universiteter, kommuner og region

CPHEU har i 2018 stillet skarpt på at bringe universiteterne, kommunerne og regionen sammen om interessevaretagelse og projektudvikling. Universiteterne driver for samarbejde på tværs af CPHEU’s medlemskreds, hvilket førte til 6 ansøgninger til Horizon 2020 inden for cirkulær økonomi, transport, sundhed og digitalisering med deltagerne Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Region Hovedstaden, Høje-Taastrup, København og Frederiksberg.

Innovativ projektudvikling der løser samfundsudfordringer

Kontoret har rådgivet kommuner, regionen og virksomheder om at arbejde målrettet og innovativt med EU-projekter inden for bl.a. energi, sundhed og mobilitetsområdet. Projekterne bidrager til innovativ vækst og til at finde løsninger på samfundsudfordringer. Denne indsats har resulteret i, at kommuner, regionen og virksomheder tilsammen har sikret 248. mio. kr. i EU-støtte i perioden 2017-2018. 

Positionering og netværk

Vores placering og åbenhed bliver brugt flittigt af vores medlemmer, og der er øget interesse for at positionere sig i Bruxelles og et ønske om at blive endnu bedre til at bruge mulighederne i EU-systemet. Byers, regioners og universiteters ageren og indflydelse på den internationale scene er kommet i fokus. Læs mere om netværk og positionering i årsrapporten.

Og så blev vi Greater

Fra 2019 er vi Greater Copenhagen EU Office, som er et resultat af sammenlægningen af ZealandDenmark og Copenhagen EU Office. Vi er stolte af at skulle repræsentere fire universiteter, to regioner og 46 kommuner i Østdanmark. Vi skal bruge vores styrker og finde løsninger på vores udfordringer til gavn for samfund og borgere. Vi skal hæve blikket, aktivt bruge EU-samarbejdet og være med til at indfri FN’s Verdensmål.  

Læs årsrapporten 2018 her.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor