Levende laboratorier til afprøvning og udbredelse af innovative løsninger

De såkaldte ”Living Labs” muliggør brugercentreret innovation, hvor private virksomheder og den offentlige sektor afprøver nye løsninger for borgerne. Living Labs er oplagte projektpartnere i EU-projekter, da de udgør en platform for udvikling og implementering af innovative løsninger, som kan hjælpe med at løse samfundsudfordringer.​

Demonstration, udvikling, afprøvning

Livings Labs er gode deltagere i EU-projekter, hvor der er fokus på at vise projekternes værdi for borgerne og på at løse europæiske samfundsudfordringer. De kan bruges til at styrke demonstration og udvikling af innovative løsninger i virkelighedens verden. Ved at afprøve løsninger i skala 1:1 i byrummet kan effekter og omkostninger systematisk dokumenteres, og deres markedsværdi kan afprøves. På den måde kan virksomheder hurtigere få deres produkter på markedet, og kommuner kan få et bedre beslutningsgrundlag, før de vælger en løsning.

Living Labs opererer som bindeled mellem borgere, forskningsinstitutioner, virksomheder, byer og regioner for en fælles værdiskabelse, hurtig afprøvning og prototype-testning eller for en validering, der kan opskalere innovationer. Elementer i Living Labs er aktiv brugerinvolvering, virkelighedsnære forhold, deltagelse af flere interessenter og en tilgang med multiple metoder. Living Labs findes inden for forskellige områder med relation til fx velfærd, digitalisering, trafik, klima osv.

Living Labs på europæisk niveau

ENoLL er det europæiske netværk for Living Labs. ENoLL understøtter udviklingen og udbredelsen af Living Lab-paradigmet i hele Europa samt bidrager til at skabe et dynamisk europæisk innovationsøkosystem med flere lag og dimensioner. Et europæiske innovationsøkosystem kan løfte og booste Living Labs og give større udbredelsesmuligheder.

Derudover giver Living Labs mulighed for at opnå en sammenhængende politisk tilgang, der tager udgangspunkt i de lokale og regionale interessenters behov og ønsker og skaber bro mellem EU flagskibe som Horizon 2020, Smart Specialization, Urban Agenda og Samhørighedspolitikken. I den sammenhæng kan Living Labs betragtes som et tværgående IT-drevet ”lead market”, der opfylder Rådets og Europa-Parlamentets krav om ”styrkelse af synergien mellem EU's støttepolitikker inden for forskning og innovation” og om at placere regioner og byer som førende aktører i Europas innovationsstrategier.

Living Labs i hovedstadsregionen

Der er flere Living Labs i hovedstadsregionen. Climate Adaptation Living Lab for Greater Copenhagen (CALL Copenhagen) er et Living Lab for klimatilpasning. Indsatsen i CALL Copenhagen samler, udvikler og demonstrerer klimatilpasningsløsninger for interesserede i ind- og udland. På den måde skaber indsatsen et solidt overblik over og forstærker den internationale synlighed af viden, kompetencer og løsninger indenfor klimatilpasning på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder - til fordel for øget vækst og eksport.

Andre Living Labs i hovedstadsregionen er fx Copenhagen Living Lab, Living Lab Strandvejen, Copenhagen Street Lab, Energy Lab Nordhavn, Lighting Metropolis og DOLL Lighting Lab. 

Redaktør