Luxembourg prioriterer ERA, ligestilling og integritet

​Luxembourg har EU-formandskabet i anden halvdel af 2015. ​

Det luxembourgske formandskab har netop overtaget stafetten fra Letland. Hvad angår forsknings- og innovationspolitikken vil Luxembourg især have fokus på at videreføre arbejdet med det europæiske forskningsrum (ERA). På det seneste rådsmøde blandt EU's forskningsministre blev en nye roadmap for implementering af ERA vedtaget. Luxembourg fortsætter dette arbejde med diskussioner af governance strukturen for ERA og herunder en række praktiske aspekter. Det forventes, at formandskabet vil sikre vedtagelse af rådskonklusioner i december 2015 om en struktur, der skal drive det europæiske forskningsrum. ​

Open Science

Luxembourgs prioriteter lægger sig i øvrigt sig tæt op af Kommissær Carlos Moedas visioner​​ om en Open Science dagsorden. Et væsentligt emne er derfor at igangsætte drøftelser af en ny Code of Conduct for forskningsmæssig integritet, som Kommissionen forventes at offentliggøre sidst i 2015. Ligestilling er en anden kerneprioritet for Luxembourg og hænger tæt sammen med en overordnet dagorden om at tiltrække og udnytte talent i Europa. Undersøgelser peger på, at der blandt europæiske forskere er en rimelig fordeling af mænd og kvinder, mens relativt færre kvinder er at finde i lederstillinger på universiteter og forskningsinstitutioner. Andelen af kvinder falder yderligere, hvis man kigger på rektorstillinger. Forskningsmæssig integritet og ligestilling mellem køn er emnerne på et uformelt ministerrådsmøde senere i juli.

Det er tolvte gang, at Luxembourg har EU-formandskabet. Dette formandskab vil have EU-borgerne i centrum og har fremsat syv overordnede prioriteter for det næste halve år under deres ledelse:

  1. Investering i vækst og beskæftigelse
  2. Udvide Europas sociale dimension
  3. Håndtere migration og forbind frihed, rettigheder og sikkerhed
  4. Styrke det indre marked ved at fokusere på den digitale dimension
  5. Indsætte Europas konkurrenceevne i et globalt og transparent framework
  6. Promovere en bæredygtig udvikling
  7. Forstærke tilstedeværelsen af EU globalt set

Siden Lissabontraktaten trådte i kraft har EU haft roterende formanskab organiseret i trioer, som samarbejder og koordinere de overordnede prioriteter for formandskabet. Luxembourg er det sidste land efter Italien og Letland til at have formandsskabet. Efter Luxembourgs formandskab vil trioen bestående af Holland, Slovakiet og Malta overtage efterfulgt af Storbritannien.


Redaktør