Marin og maritim forskning og udvikling i EU

​Blå vækst dagsordenen prioriteres fortsat i Horizon 2020 og har stor bevågenhed i Bruxelles, hvor en række beslutningsfora arbejder med og søger indflydelse på området. 

​Europa-Kommissionen lancerede tilbage i 2012 en langsigtet strategi for "Blue Growth". Med strategien ønsker Kommissionen at skabe synergi og innovative løsninger ved at integrere både marin og maritim forskning og udviklingsinitiativer. Strategien fra 2012 består af tre dele:

 • Særlige foranstaltninger for den integrerede havpolitik, maritim fysisk planlægning og integreret havovervågning.
 • Havområdestrategier til at fremme bæredygtig vækst.
 • Målrettet indsats inden for akvakultur, kystturisme, havbioteknologi, havenergi, havminedrift

Følgende fora kan man med fordel se nærmere på, hvis man har forskningsmæssig interesse for området.

Joint Programming Oceans

Joint Programming Initiativet (JPI) Oceans er et samfinansieret partnerskab, der har til formål at skabe sunde og produktive have. Målene er at:

 • Understøtte dannelsen af en videnbaseret maritim økonomi og maksimere dens værdi på en bæredygtig måde.
 • Sørge for god miljøtilstand i havene og optimere planlægningen af aktiviteter i havarealet.
 • Optimere svar på klimaændringer og afbøde de menneskeskabte konsekvenser for havmiljøet.

Et JPI er et en platform, der søger at koordinere og integrere de nationale forskningsbudgetter inden for et givent område. Ét af initiativerne i JPI Oceans er at udvikle fælles forskningsprogrammer. Danmark deltager i JPI Oceans, så danske forskere kan deltage i programmerne.

Waterborne ETP

Den europæiske teknologiplatform (ETP) Waterborne er et forum, hvor private, akademiske og offentlige aktører inden for den vandbårne sektor definerer og deler en fælles vision og en strategisk forskningsdagsorden for at drive indsatsen for forskning og innovation på området fremad. "Vessels for the future" er et initiativ, der udspringer af ETP'en. Deltagerne i dette tiltag arbejder for, at et contractual Public Private Partnership (cPPP) kan etableres mellem partnerskabet bag initiativet og Europa-Kommissionen. 

"Vessels for the future" initiativet har følgende emner på forsknings- og innovationsdagsordenen:

 • Reduced and efficient power use on board
 • Improved hydrodynamic performances and a reduced vessel impact on the sea
 • Safer, secure and more efficient maritime transport
 • Improved vessel and process performance
 • Efficient and environmentally friendly powering
 • New Vessels and Systems Concepts

Hvorvidt cPPP'en bliver en realitet er endnu uvist. Et cPPP har til formål at gennemføre industri-definerede strategiske dagsordener for forskning og innovation gennem samfinansierede projekter i Horizon 2020. En cPPP samler virksomheder, universiteter, forskningslaboratorier, innovative SMV'er og andre grupper og organisationer om forsknings- og innovationsprogrammer, der skal løse de samfundsmæssige udfordringer.

Som i det første Horizon 2020 arbejdsprogram 2014-15, vil "Blue Growth" igen i det kommende arbejdsprogram blive et såkaldt fokusområde, der vil blive adresseret inden for klimaudfordringen og bioøkonomiudfordringen under Horizon 2020.​

Redaktør