Chefens klumme: Med borgeren som partner

​Borgerinddragelse er ikke til debat, når der skal udvikles innovative løsninger med konkret betydning for samfundet. Det er Living Labs og Femern Bælt-forbindelsen gode eksempler på.

Når borgere inddrages i lokal projektudvikling, så giver det en ekstra dimension til projektet. I vores præsentation af Københavns Kommune som europæisk innovationsby i EU’s iCapital-konkurrence var borgerinddragelse et gennemgående og vigtigt element, som syntes at interessere juryen. I Living Labs inddrager København borgerne som et middel til at nå bedst muligt i mål med projekterne gennem borgernes forståelse for og påvirkning af indhold og udførsel. På den baggrund forventer projektejerne bedre løsninger og bedre politiske beslutninger. Fordelene er effektiv implementering og at undgå borgerprotester.

Men det tager tid at inddrage borgerne i denne positive demokratiske proces. I planlægningen af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland – Femern Bælt-forbindelsen – tager det lang tid at besvare alle borgernes spørgsmål, ligesom at retssager trækker tiden ud, før det første spadestik kan tages. Femern er et projekt, som ikke bliver til noget uden massiv politisk og økonomisk støtte fra EU. EU-ophænget er at binde Skandinavien og Middelhavet sammen ved at styrke det transeuropæiske transportnet. Perspektiverne i en hurtigere og mere bæredygtig forbindelse til og fra Tyskland har resulteret i, at medlemstallet i det bagvedliggende grænseoverskridende politiske samarbejde STRING er blevet fordoblet. Det strækker sig nu fra det sydlige Norge til det nordlige Tyskland via Sverige og Danmark.

Både Region Skåne, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Region Sjælland er aktive partnere i STRING-samarbejdet med stor opbakning fra deres respektive Bruxelles-kontorer. Vi er glade for nu også at have Malmø med i et tilhørende samarbejde i Nordic House her i Bruxelles. Det er virkelig et Greater Copenhagen-projekt med konkret betydning for metropolens borgere.
 
Med venlig hilsen,
 
Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør