Medvind til cykling i EU

​De europæiske transportministre mødtes til et uformelt møde om cykling i starten af oktober. Her blev de enige om, at udbredelse af cykling kan bidrage væsentligt til at løse flere samfundsmæssige udfordringer. 

​​Medlemslandene opfordrede derfor Europa-Kommissionen til aktivt at bidrage til udbredelsen af cykling i EU gennem en række ambitiøse initiativer, der bl.a. bygger på erfaringer i Danmark. 


Deklarationen
Det luxembourgske formandskab for EU’s ministerråd har bæredygtig transport og urban mobilitet på dagsordenen. Det viste de tydeligt den 7. oktober i Luxembourg, hvor de europæiske transportministre var indkaldt til et uformelt møde om cykling som en klimavenlig transportform. Mødet endte ud i en deklaration, der udtrykker stor opbakning til arbejdet med at fremme cykling i Europa. 

I deklarationen opfordres Europa-Kommissionen blandt andet til at:
Få medlemslandene til at integrere cykling i den samlede transportpolitik og fremme cykelinfrastruktur og adfærdsændringer
Finde konkrete EU politiske og finansielle instrumenter, som kan øge cykelandelen og fremme cykelrelateret beskæftigelse i EU
Sikre at medlemslandes infrastrukturprojekter medtænker cykelstier internationalt, nationalt og regionalt
Oprette et europæisk knudepunkt for cykling, der skal overvåge gennemførelsen af EU-strategien for cykling​

 
Cykling som løsning på samfundsudfordringer
Deklarationen er udarbejdet med særligt fokus på cyklingens meget positive indvirkning på innovation, miljø og sundhed. Det understreges, at cykling kun kan nå det fulde potentiale med finansiel støtte fra EU-programmer (såsom Connecting Europe Facility, Civitas, Urbact og Horizon 2020).  
Som et af de førende cykellande i Europa har Danmark gode muligheder for at gå forrest i forbindelse med at anvende cykling som løsning på samfundsmæssige udfordringer og få støtte til dette. I København foregår 45 % af alle ture til arbejde eller uddannelse på cykel, hvilket stiller store krav til blandt andet infrastruktur og byplanlægning. Når cykling skal fremmes i lande med sparsom erfaring med integration af cykling i den nationale infrastruktur, vil de lande og byer mødes af nogle af de samme krav. Her kan Danmark byde ind med viden, erfaring og know-how. 
Det europæiske fokus på cykling er en oplagt mulighed for Danmark. Det er nu om at følge udviklingen og gribe de muligheder, som den giver.

 
Redaktør