Miljø og klima i lyset af COP21

​Ministerrådet for Miljø mødtes den 4. marts for blandt andet at drøfte EU’s handlingsplan for Cirkulær Økonomi samt opfølgning på COP21 i Paris.

​Konkurrence- og bæredygtig omstilling til cirkulær økonomi
Ministerrådsmødet udtrykte ministrene generel opbakning til den nye plan om omstilling til cirkulær økonomi. Det er målet, at den nye plan skal sikre Europas omstilling til en cirkulær økonomi på en måde, der er mere konkurrence- og bæredygtig end den nuværende. Især Europa-Kommissionens forslag om at fokusere på hele et produkts livscyklus blev modtaget positivt.

Rådets hollandske formand Sharon Dijksma påpegede vigtigheden af tæt samarbejde mellem EU, medlemslandenes regeringer, erhvervslivet og NGO’er for at cirkulær økonomi vil virke.  Drøftelsen vil føde ind i en række konklusioner som ventes vedtaget af Rådet for Konkurrenceevne i juni 2016.

Læs mere om EU’s pakke om cirkulær økonomi her.

Implementering af Paris-aftalen
På mødet drøftede man også Paris-aftalen, der er resultatet af klimatopmødet COP21 i Paris i december 2015. Aftalens betydning for EU blev især omtalt i relation til EU's 2030 mål for klima og energi. Flere ministre ønsker at benytte momentum fra COP21 til at sikre implementering af Paris-aftalen på både nationalt og internationalt plan. Paris-aftalen mangler stadig at blive ratificeret. Aftalen er åben for underskrift indtil 22. april 2016.
 
Kommissionen har ligeledes udsendt en pressemeddelelse om de næste skridt i forhold til Paris-aftalen. Her anerkendes aftalen som et stærkt signal om, at verden forbereder sig på en omstilling til grøn energi. Kommissionen ønsker, at EU’s førerposition på området skal bibeholdes. Tiltagene under Energiunionen​ ses som en del af arbejdet for at gøre det attraktivt for både investorer og virksomheder at udnytte mulighederne ved den grønne omstilling i EU. I forlængelse af COP21 vedtog Rådet en europæisk handlingsplan for “climate diplomacy”​

De næste skridt for EU i 2016 bliver at:
  • Fremhæve klimaforandringer i diplomatiske relationer og ekstern politik.
  • Implementere Paris-aftalen og de planlagte nationalt bestemte bidrag til at mindske forurening og øge en grøn udvikling.
  • Italesætte samspillet mellem klimaforandringer, naturressourcer, velstand, stabilitet og migration.

Redaktør