Chefens klumme: Multikulturel ledelse i en anderledes tid

​Ledelsesugen 2020 kommer på et godt tidspunkt, hvor ledelse får nye dimensioner – internt, eksternt, på tværs af grænser og i multikulturelle sammenhænge – som følge af den meget specielle situation, vi befinder os i.

Vent...

​Her er derfor et lille bidrag om ledelse af en organisation, som repræsenterer forskellige offentlige myndigheder og aktører, som har kontorer i forskellige lande, og som interagerer med forskellige kulturer - også kaldet Greater Copenhagen EU Office.

Ledelsesopgaven er i sin natur at sætte rammer og retning for, hvad vi skal opnå sammen. Inden for rammerne skal vi alle finde motivationen, så vi kan præstere bedst muligt i fællesskab. Som i de fleste organisationer er det et mål at sikre god trivsel, stabilitet, drift og innovation samt organisatorisk udvikling – og hos os er det tilmed i en international sammenhæng.

Efter en lang fusionsproces gik kontorets medlemmer og medarbejdere for to år siden i gang med en strategiproces, som gav både rammer og retning for dem, som ville være med. Strategien blev omsat til en handlingsplan, som gjorde råderummet klart, og vi kunne arbejde videre med vores relationer både internt og eksternt. Vi har haft fokus på at få strategien ind under huden og på fælles performance som bærende for kontorets opgaveløsning. For nylig er vi blevet beriget med en del nye kolleger, da andre gik på barsel, og så genbesøgte vi det hele igen og kører nu et internt forløb om fælles forståelse for rådgivning, facilitering og formidling. Det styrker de interne bånd, og nogle medarbejdere griber heldigvis chancen til at lede opad.

Og så er der COVID-situationen, som kræver kulturtilpasset ledelse, da udviklingen forløber forskelligt i Belgien og Danmark. Det er en ny situation, som gennemgribende har ændret vores traditionelt meget relationelle arbejde. Bruxelles er mødestedet i Europa, som også er gået online. Meget af det, som gjorde, at man flyttede til Europas hovedstad, er væk for en stund. Det er naturligvis ikke uden udfordringer, og det er tydeligt, at årsagen til, at vi stadig kan levere, er vores veletablerede eksterne netværk, gode kontakter og fælles mind-set. Det sagt, ser vi frem til at kunne holde møder igen og til lære hinanden bedre at kende for at få forløst den enkeltes og fællesskabets potentiale. Vi har helt sikkert underskud på fejrings- og festkonti på kontoret, mens der er opstået nye fora for kommunikation og kontakt. En imponerende omstilling på kort tid, som kun er lykkedes ved en stor indsats fra alle. Jeg tænker, at vi kan tage erfaringer med os, så både virtuelle og fysiske møder bruges fremover.

Ledelse og intern udvikling beror på tillid til, at vi går i samme retning. Der er megen tillid i det danske samfund, som afspejles i vores relationer. I andre lande kan spillereglerne være nogle andre, og det er vigtigt i det internationale og multikulturelle arbejde at have kendskab til forskellige måder at gøre og opfatte tingene på. Det kan tage lidt tilvænning at forstå og integrere samarbejdspartneres forskelligheder mod en fælles målsætning. Men det er også det, der gør Bruxelles til et vigtigt sted at være for aktører fra et lille land som Danmark. Man skal være synlig og aktiv for at forstå og få indflydelse.

Birgitte Wederking
Direktør

@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor