​​

Læs vores strategi 2023-2030

Greater Copenhagen EU Offices bestyrelse har vedtaget en ny strategi, der træder i kraft 1. januar 2023.

Vent...

Det var stor glæde hos både bestyrelse og medarbejderstab, da vi i november 2022 stod med en vedtaget ny strategi. En strategi, der kommer til at definere kontorets arbejde med at engagere ejerkredsen i EU-muligheder de kommende otte år.

Strategien bygger videre på erfaringer og resultater og sætter retning for EU-arbejdet i en dynamisk verden med store dagsordener. Strategien er ambitiøs og afspejler samtidig ejerkredsens fælles og individuelle forventninger til værdi af kontorets mission med at engagere ejerne i europæiske samarbejder, der styrker forskning, innovation og udvikling i Østdanmark.

Strategien er udarbejdet af Greater Copenhagen EU Office i tæt samarbejde med styregruppen og bestyrelsen.

Et nyt kapitel

"Den nye strategi markerer et nyt kapitel i vores samarbejde og skal særligt være med til at løfte og udbygge geografiens styrkepositioner inden for grøn omstilling, sundhed og digitalisering," skriver bestyrelsen blandt andet i indledningen, og bestyrelsesformand Kathrine Monsrud Ekelund uddyber:

"Jeg er som formand glad for, at vi i ejerkredsen sammen har sat retningen for vores fælles EU-kontors arbejde frem mod 2030. Strategien er et resultat af mange gode drøftelser i bestyrelsen og med EU-kontoret undervejs. Jeg er sikker på, at vores strategi 2023-2030 bidrager til at sikre, at EU bliver en ressource i arbejdet for at løfte vores styrkepositioner yderligere. Og at strategien også medvirker til at løfte nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, vi står over for, herunder bl.a. at skabe mere sundhed, uddannelse og bæredygtighed til flere".

EU-kontorets mange års erfaring skaber værdi for EU samtidig med, at EU skaber værdi hos både universiteter, kommuner, regioner og virksomheder gennem medfinansiering, viden og inspiration."

Strategien er struktureret om en vision, der lyder: "EU er en fælles platform til at løse samfundsudfordringer og skabe værdi gennem internationalisering." Denne opnår vi gennem målsætninger og aktiviteter inden for fire strategiske fokusområder som du kan læse mere om i strategien. Derudover vil vi udarbejde årlige handlingsplaner, hvor aktiviteterne konkretiseres.

LÆS DEN HER​

Ved​taget i Bruxelles

Strategien blev vedtaget på bestyrelsens bestyrelsesmøde i Bruxelles den 17. november. Mødet blev afholdt i forbindelse med et besøg, hvor der bl.a. var fokus på de store EU-dagsordener, og hvordan EU skaber værdi for Østdanmark og omvendt. Ved mødet gav nuværende bestyrelsesformand Kathrine Monsrud Ekelund formandsstafetten videre til Christian Holm Donatzky, som varetager formandskabet for EU-kontoret de kommende to år i 2023-2024. Grundet covid-19 var det første gang, at bestyrelsen har været på besøg i Bruxelles siden 2019, så der blev også lagt vægt på at lære hinanden bedre at kende.

Bestyrelse og styregruppe fik på de to tætpakkede dage mødt Marianne Vind, medlem af Europa-Parlamentet, kabinetschef for Margrethe Vestager, Stina Soewarta, ambassadør ved den danske EU-repræsentation, Søren Jacobsen og Folketingets faste repræsentant ved EU, Klaus Andersen.  

Du kan se et lille sammenklip af bestyrelsens tur til Bruxelles her: https://youtu.be/-Dlp0U7kPFk

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor