Nyt LIFE-program 2021-2027: Flere midler, nye områder og nye projekttyper

LIFE-forordningen for den kommende budgetperiode 2021-2027 var ellers forsinket efter de lange budgetforhandlinger, men blev slut-april vedtaget af Europa-Parlamentet. Forordningen afsætter over 40 milliarder kroner i projektstøtte til natur, cirkulær økonomi, klima og grøn og effektiv energi. Europa-Kommissionen forventes senest i sommeren 2021 at åbne den første ansøgningsrunde til programmet. 

Vent...

​Billede: Europa-Kommissionen

LIFE er EU’s miljø- og klimastøtteprogram, der siden 1992 er blevet brugt af bl.a. kommuner og regioner til at søge EU-støtte til grønne projekter. EU satser på, at de grønne projekter, der støttes i LIFE, vil hjælpe EU med at komme i mål med klimaneutralitet i 2050 og opfylde målsætningerne i den Europæiske Grønne Pagt.  

Med 40 milliarder kroner er det nye LIFE-program det største hidtil. Sammenlignet med den forudgående budgetperiode er budgettet for programmet øget med 60 procent. Programmet støtter projekter inden for natur, miljø, cirkulær økonomi, klimaforebyggelse, klimatilpasning og grøn energiomstilling. 
 
Nye områder
LIFE-programmet vil i de kommende syv år støtte projekter inden for to spor: Miljø og klima. Miljøprojekter støttes med 26 milliarder kroner, der fordeles på projekter med emnet Natur & biodiversitet med 16 milliarder kroner, og det nye emne Cirkulær økonomi & livskvalitet med 10 milliarder kroner. 
 
Klimaprojekter støttes med 14,5 milliarder kroner, der fordeles på projekter med emnet Klimaforebyggelse- og tilpasning med 7 milliarder kroner, og projekter med det nye emne Omstilling til ren energi med 7,5 milliarder kroner. 
 
Fra de tidligere LIFE-program har projekter omkring luft-, jord- og vandkvalitet, affald, kemikalier eller støj nu fået sit eget underprogram med det nye miljøunderprogram Cirkulær økonomi & livskvalitet. Programmet skal udover de ovennævnte gengangere også i højere grad støtte projekter, der bidrager til at omstille til en cirkulær økonomi, herunder også bioøkonomi. 
 
En ny mulighed for LIFE-støtte findes i det nye klimaunderprogram Omstilling til ren energi. Formålet for underprogrammet er at accelerere og opbygge kapaciteter til den grønne energiomstilling i samspil med bl.a. EU’s 
investeringsprogrammer. Heri støttes projekter omkring energieffektivitet, kapacitetsopbygning til energiomstilling, herunder vidensdeling og færdigheder og teknikker, der er nødvendige for at komme i mål med energiomstillingen.  
 
Det forventes, at Europa-Kommissionen vil åbne første ansøgningsrunde med alle krav og detaljer senest sommer 2021 med forventede ansøgningsdeadlines i slutningen af efteråret 2021.  
 
Forsimplet medfinansiering 
Medfinansieringsraten er gjort mere simpel i det nye LIFE-program og sat til 60 procent for projekter i alle underprogrammer. Enkelte undtagelser er projekter omkring Natur & biodiversitet, der kan modtage op til 75 procent EU-finansiering, når prioriterede habitater eller arter adresseres. 

Nye projekttyper
Det nye LIFE-program indeholder også en ny projekttype og bedre muligheder for teknisk bistand forud for en faktisk LIFE-projektansøgning.  
 
Mens de kendte traditionelle projekter og integrerede projekter i LIFE fortsætter under nye navne, er der også annonceret en hel ny type LIFE-projekt: Strategiske naturprojekter. Disse vil kunne modtage støtte til at strømline handling for at beskytte prioriterede habitater og arter på tværs af politikområder. 
 
Yderligere udvides brugen af teknisk bistand fra kun at støtte projektudviklingen af store integrerede projekter til i det nye program at kunne bruges til at forberede både små og store LIFE-projekter og endda deltagelse i andre EU-programmer. Dette kunne for eksempel bruges til forberedelse af egen organisation til opgaven som projektkoordinator, forundersøgelser til det tekniske indhold af en konkret ansøgning eller af nationale myndigheder til at forbedre deltagelsen i LIFE-programmet landsdækkende. 

Europæisk politik og kommunal mulighed
Med det nye LIFE-program har EU oprustet et vigtigt europæisk virkemiddel til at fremme de lokale aktører i EU, der vil gå forrest med den europæiske miljø- og klimadagsorden og samtidigt skabe lokale løft i miljø- og klimaindsatsen. For kommuner og regioner i Østdanmark betyder dette, at det bliver mere relevant og nemmere at indtænke EU-støtten, når der i den lokale dagsorden stilles skarpt på netop emnerne natur, biodiversitet, cirkulær økonomi, klimatilpasning, klimahandling og energiomstilling. 
 
I fremtiden forventes det europæiske engagement for natur, klima og energiomstilling at stige yderligere, og udmønte sig i stadig flere grønne støttemuligheder. LIFE-programmets oprustning kommer i kølvandet på EU’s mål at bruge mindst 30% af sit budget på klimamålsætninger. Ligeledes er det målet fra 2024 at bruge 7,5% af budgettet på biodiversitet. I 2026 og 2027 skal dette stige til 10%. 
 
LIFE-programmet administreres af det nye sammenlagte EU-agentur CINEA, og du kan læse mere om programmet her på CINEA’s hjemmeside.  
 
Greater Copenhagen EU Office vil berette om dette års projektmuligheder, når ansøgningsrunden åbner. Abonner på vores nyhedsbrev og følg vores LinkedIn-profil for at være sikker på at blive opdateret detaljerne for dette år ansøgningsrunde bliver offentliggjort 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor