Chefens klumme: Når det regionale bliver internationalt

November 2014

​DTU's rektor kom fornyligt forbi Bruxelles. Det var opløftende at høre om, hvor dygtige de danske og udenlandske studerende og forskere er på vore universiteter. Deres bidrag og krav motiverer universiteterne til at være i konstant udvikling og hele tiden gøre sig attraktiv for de største talenter.  Der er hård konkurrence om både studerende og forskere, så der skal spilles på mere end en bane og sættes ind på mange forskellige niveauer.​

Derfor arbejder vi sammen i hovedstadsregionen om at skabe gode rammer for alle - både på selve universiteterne og i det omkringliggende samfund. Godt hjulpet er vi af at være højt på ranglister om "livable cities" og "happiest people", men der arbejdes hele tiden hårdt på at skabe de mest optimale betingelser for synergi og kreativitet i regionen uden at kvæle initiativ. Vores forskningsinfrastruktur nævnes som meget væsentlig for at kunne tiltrække de bedste til at gæste eller etablere sig i Copenhagen, som er det nye brand for hele Sjælland og som sydsvenskerne også gerne må bruge. Netop i Sverige er Max IV og ESS ved at blive bygget med penge fra blandt andet EU. Det spås at denne unikke og meget store investering i forskningsinfrastruktur vil få kæmpe betydning for vores region som international talentmagnet og for opbygning af stærke regionale forskningsmiljøer inden for mange forskellige faglige områder.


Der er mange eksempler på, at nationalt prioriterede områder forøger mulighede rne for international gennemslagskraft og medfinansiering til projekter. Hvis man altså har de rigtige internationale samarbejdspartnere. Gode netværk og alliancer er værdifulde, men med krav som tværdisciplinaritet og impact i Horizon 2020, så skal der også tænkes nyt; nye samarbejder mellem offentlige og private aktører, nye metoder og måske endda nye mål?

Markedspladsen Bruxelles kan gøre den store forskel, når det regionale bliver internationalt. Her findes inspiration, her findes platforme, hvor man kan blive synlig eller finde andre, og her udv eksles ideer blandt de bedste i Europa. 

 

Birgitte Wederking

Redaktør