Nordiske rektorer var samlet i Bruxelles

​56 ledelsesrepræsentanter fra fem nordiske lande var samlet i Bruxelles den 9.-10. september, hvor de mødtes med vigtige europæiske beslutningstagere og satte forskningen på dagsordenen. 

Vent...

​Europa har brug for et stærkt forskningsmiljø for at kunne løse de store samfundsudfordringer. Det var et af de budskaber, der blev præsenteret ved Nordic University Days i Bruxelles den 9.-10 september. 


Her var 56 rektorer, prorektorer og dekaner fra hele Norden for første gang samlet til et fælles event. GCPHEU var med til at afholde Nordic University Days, som havde til formål at skabe synlighed omkring betydning af europæisk forskning og understrege vigtigheden af, at EU investerer i fremragende forskning. 

Universiteter vil bidrage til politiske løsninger

Særligt interessant var debatten, da rektorerne mødtes med medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er) fra Danmark, Sverige og Finland. 

KU’s rektor Henrik Wegener pointerede i sin key note-tale på vegne af hele delegationen, at det europæiske samarbejde på forskningsområdet sikrer høj konkurrenceevne og velfærd for borgerne, og at solide investeringer i forskningen er nødvendige for at bedrive fremragende forskning. 
Wegener erklærede desuden, at de nordiske universiteter står til rådighed for deres parlamentarikere. Hvis politikerne skal tage de rigtige beslutninger og satse på de rigtige teknologier, kræver det, at de er baseret på evidens og den bedst mulige forskning.

MEP: Klimaet har brug for forskningen

Der var flere interessante spørgsmål fra de fremmødte MEP’er. Pernille Weiss (K) spurgte blandt andet, hvordan politikerne bedre kan hjælpe universiteterne med at række ud til industrien og erhvervslivet. 

Niels Fuglsang, der er nyvalgt MEP for Socialdemokratiet, sagde i sin åbningstale, at forskningen er essentiel i kampen mod klimaforandringerne, og at et større budget til forskningen bør prioriteres. 

Horizon Europe på agendaen 

I alt var otte danske universiteter repræsenteret, og fra Østdanmark deltog Henrik Wegener, som er rektor Københavns Universitet, forskningsdekan Katrine Krogh Andersen fra DTU, rektor Hanne Leth Andersen fra Roskilde Universitet og Nikolaj Malchow-Møller, der er rektor for CBS. 
De holdt taler, modererede møder og deltog aktivt i debatten om fremtiden for nordisk og europæisk forskning og budgettet for EU's nye forskningsprogram Horizon Europe, der vil gælde for 2021-2027.

Under Nordic University Days mødtes rektorerne bl.a. med toneangivende folk som Carlos Moedas, der er afgående kommissær for forskning og innovation, Jean-Eric Paquet, der er generaldirektør for DG Research and Innovation i EU-Kommissionen og Jeppe Tranholm-Mikkelsen, der er generalsekretær for Det Europæiske Råd.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor