Ny EU-plan for kunstig intelligens

​Ny EU-plan skal bidrage til udvikling af kunstig intelligens-teknologi til at løse samfundsudfordringer og sikre Europas konkurrencedygtighed fremadrettet.

Vent...

I april 2018 præsenterede Kommissionen en politisk strategi om at støtte udviklingen og optag af kunstig intelligens på tværs af den offentlige og private sektor. I december 2018 fulgte offentliggørelsen af en plan, der skal sikre en koordineret europæisk implementering af strategien. Med planen, som er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med EU-medlemslandene samt Norge og Schweiz, satses der på at udvikle kunstig intelligens-teknologi, der skal bidrage til at løse samfundsudfordringer inden for f.eks. sundheds-, transport-, energi- og sikkerhedsområdet. Kunstig intelligens-teknologi skal også sikre Europas konkurrencedygtighed fremadrettet. Følgende initiativer fremgår i planen: 

Offentlig-private partnerskaber 

Virksomheder og forskningsmiljøer skal sammen definere fremtidens forskningsdagsorden inden for kunstig intelligens f.eks. gennem etableringen af offentlig-private partnerskaber mellem industrien og universiteterne. De nye partnerskaber vil blive etableret i forlængelse af allerede eksisterende partnerskaber inden for robotteknik og big data (f.eks. SPARC og Big Data Value). Industrien forventes at bidrage med store investeringer i teknologiudvikling. Samtidig vil Kommissionen støtte startup-virksomheder, der satser på kunstig intelligens og blockchain. 100 mio. EUR afsættes til dette formål i 2020.

Netværk af europæiske excellence-centre og innovationshubs

Medlemslandene og Kommissionen ønsker at styrke nationale forskningskapaciteter inden for kunstig intelligens samt at danne et tættere netværk blandt europæiske kunstig intelligens excellence-centre, som skal samarbejde om at løse store videnskabelige og teknologiske udfordringer forbundet med anvendelsen af kunstig intelligens. I programmet Digital Europe skal 1,5 mia. EUR afsættes til etableringen af storskala testområder og nationale digitale innovationshubs, som skal udbrede viden om og optag af kunstig intelligens blandt virksomheder og offentlige myndigheder. En on-demand kunstig intelligens platform skal knyttes til projektet. Alle medlemslande skal i løbet af 2019 udpege nationale innovationshubs.

Nationale strategier for kunstig intelligens 

I takt med den teknologiske fremdrift inden for kunstig intelligens vil der gradvist opstå et behov for digital opkvalificering af arbejdskraften. På tværs af EU er der stor mangel på fagfolk med digitale kompetencer. Det skal derfor blive mere attraktivt for talenter at forfølge en karriere i kunstig intelligens hjemme i stedet for uden for Europa. I midten af 2019 skal medlemslandene offentliggøre nationale kunstig intelligens-strategier, der bl.a. skal adressere, hvordan man integrerer kunstig intelligens i undervisningen og på det højere uddannelsesområde f.eks. ved at forbedre udbuddet af Ph.d.- og kandidatuddannelser i kunstig intelligens. Kommissionen vil ligeledes bidrage til at øge antallet af Ph.d.- og kandidatuddannelser f.eks. som tværfaglige uddannelser, der kombinerer kunstig intelligens og jura eller psykologi. Uddannelserne skal forankres i de europæiske kunstig intelligens excellence-centre og under EU’s forsknings- og innovationsprogrammer.

Fælles europæiske datarum

Udvikling af kunstig intelligens-teknologi kræver adgang til store mængder data. Derfor har Kommissionen ambitioner om at skabe fælles europæiske datarum til at dele og få adgang til data på tværs af landegrænser og organisationer. Dataindsamling skal ske i overensstemmelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Som eksempel på de muligheder datadeling kan åbne op for fremhæver Europa-Kommissionen, i planen, et Horizon 2020 projekt, der anvender anonyme (og frivillige) kræftfotos til at forbedre diagnosticerings- og behandlingsmetoder på kræftområdet ved hjælp af kunstig intelligens.

Etiske retningslinjer

I marts 2019 offentliggøres en række etiske retningslinjer for udvikling og brug af kunstig intelligens, som er blevet udarbejdet af en high-level ekspertgruppe nedsat af Kommissionen. Det er Kommissionens hensigt, at ekspertgruppens retningslinjer skal præge den globale debat om, hvordan man teknologiudvikler ansvarligt og inden for fastlagte etiske rammer.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor