Ny kæmpeindkaldelse til at forbedre den europæiske infrastruktur

En indkaldelse på hele 7 milliarder euro blev i midten af september lanceret under EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF). Pengene skal gå til projekter, der styrker den europæiske infrastruktur inden for transport, energi og digitalisering og bidrager til at nå målet om at reducere CO2-udledning fra transport med 90 procent.

Vent...

​Hver evig eneste dag bliver millioner af mennesker, varer, energi og data transporteret inden for og på tværs af EU's grænser. For at gøre denne transport grønnere, nemmere og mere bæredygtig investerer EU løbende i sin infrastruktur gennem CEF.

Hvad er CEF?

CEF er EU's infrastruktur-program, som har til formål at fremme vækst, job og konkurrenceevne på europæisk plan ved at modernisere og sammenkoble de transeuropæiske netværk inden for transport, energi og den digitale sektor. Der gives altså støtte til projekter, hvor man samarbejder på tværs af landegrænser om at skabe bæredygtige og effektive løsninger, der kommer mange områder og borgere til gavn.

Programmet administreres af CINEA, Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø. CINEA's mission er at støtte interessenter i at nå målene i Den uropæiske grønne pagt ved at skabe bæredygtig vækst og reducere CO2-udledning.

De politiske mål for denne programperiode bliver at færdiggøre det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T), indfri EU's klimamål om dekarbonisering og skabe større synergier på tværs af transport- og energisektoren, der står for størstedelen af CO2-udledningen. 

Hvad støttes i den aktuelle indkaldelse?

Støtten kommer fra tre forskellige puljer; den generelle pulje (General envelope), samhørighedspuljen (Cohesion envelope) og en pulje for militær mobilitet (Military mobility envelope). Det er den første generelle pulje og det nye instrument 'Alternative Fuel Infrastructure Facility', som er interessant for danske ansøgere.

Støtten fra den generelle pulje vil blandt andet gå til at udvikle og implementere et sammenhængende netværk af veje, havne, søveje, indre farvande og jernbanelinjer. Derudover er der stort fokus på multimodale logistikplatforme samt intelligente og interoperable transportapplikationer (ERTMS, ITS, SESAR, RIS osv.). Endelig vil emner som støjreduktion, sikkerhed og modstandsdygtighed over for klimaforandringer og naturkatastrofer også blive adresseret i indkaldelsen.

Fra 'Alternative Fuel Infrastructure Facility' vil man kunne søge støtte til at opbygge ladeinfrastruktur inden for el og hydrogen.

Over den næste treårige periode fra 2021-23 vil hele 70 procent af budgettet blive allokeret med årlige projektindkaldelser for 5,5 mia. EUR samt halvårlige projektindkaldelser for 1,5 mia. EUR til det nye instrument Alternative Fuel Infrastructure Facility. Se mere om her.

På EU's fundingportal kan du læse mere om de enkelte indkaldelser.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor