Ny mekanisme for videnskabelig rådgivning i EU

​Europa-Kommissionen etablerer en ny mekanisme for videnskabelig rådgivning, Scientific Advice Mechanism (SAM). Syv førende videnskabsfolk er udnævnt til at rådgive Europa-Kommission i videnskabelige spørgsmål. Blandt dem er prorektor på DTU Henrik Wegener. 

Scientific Advice Mechanism

Europa-Kommissionen har udvalgt de syv videnskabsfolk, der skal udgøre den første såkaldte High Level Group af videnskabelige rådgivere. De skal rådgive Europa-Kommissionen i sager, hvor der er brug for et stærkt forskningsmæssigt grundlag for at træffe beslutninger med stor betydning for europæernes hverdag. Denne High Level Group bliver kernen i den nye Scientific Advice Mechanism (SAM)

Formålet med SAM er at sikre, at Europa-Kommissionen har adgang til den bedst mulige videnskabelige rådgivning, uafhængigt af institutionelle og politiske interesser. Gruppen skal indsamle viden og indsigt fra forskellige discipliner, tage hensyn til de særlige forhold omkring EU-politik og sikre gennemsigtighed, skriver Europa-Kommissionen i en pressemeddelelse.

High-level group medlemmer og virke
Medlemmerne af gruppen er specialiserede og uafhængige eksperter, som er udpeget i kraft af deres personlige kapacitet. De syv videnskabsfolk er:
• Henrik Wegener, Danmarks Tekniske Universitet 
• Janusz Bujnicki, Warszawas International Institute of Molecular and Cell Biology 
• Pearl Dykstra, Erasmus University i Rotterdam 
• Elvira Fortunato, Faculty of Science and Technology at NOVA University i Lissabon
• Rolf-Dieter Heuer, European Organization for Nuclear Research (CERN) 
• Julia Slingo, Storbritanniens Met Office 
• Cédric Villani, Henri Poincaré Institute i Paris 

SAM’s High-Level Group vil få operationel støtte fra et sekretariat placeret i DG Research & Innovation. Sekretariatet skal sikre, at gruppen kan virke i EU’s beslutningsprocesser og sikre adgangen til kilder om europæisk forskning herunder fra Horizon 2020, Joint Research Centre (JRC), EU’s agenturer og europæiske forskningsmiljøer generelt.

Baggrund
Europa-Kommissionen gør allerede i dag brug af videnskabelig rådgivning eksempelvis igennem JRC, eksterne eksperter og Horizon 2020 finansierede forskningsprojekter. Den nye mekanisme for uafhængig videnskabelig rådgivning skal således supplere de allerede eksisterende interne og eksterne rådgivningsredskaber. Det tidligere mandat for EU's videnskabelige rådgiver Anne Glover ophørte med Barroso-Kommissionen og blev ikke forlænget af den efterfølgende Kommissionsformand Jean-Claude Juncker. Derimod annoncerede Juncker sit ønske om en ny mekanisme for uafhængig videnskabelig rådgivning af Europa-Kommissionen.

​​
Redaktør