Ny pakke om cirkulær økonomi

​Europa-Kommissionen har netop vedtaget en ny pakke om cirkulær økonomi. Europa-Kommissionen lovede tilbage i december 2014 en ny og mere ambitiøs handlingsplan for cirkulær økonomi, da de dengang skrottede deres daværende forslag til en pakke om cirkulær økonomi. 

Hvad indeholder den nye pakke?

Den netop præsenterede pakke om cirkulær økonomi spænder bredt. Formålet med pakken er at støtte omstillingen til en cirkulær økonomi til gavn for den europæiske økonomi, konkurrenceevne og bæredygtighed. Støtten kommer til udtryk både finansielt og lovgivningsmæssigt.

Der afsættes midler til omstillingen i Horizon 2020, i ESIF (europæiske struktur- og investeringsfonde), i strukturfondene og ved koordinering med nationale midler. I Horizon 2020 afsættes 650 mio. euro, mens der i strukturfondene afsættes 5,5 mia. euro. 

De 650 mio. euro fra Horizon 2020 er afsat i arbejdsprogrammet for 2016-2017 under overskriften ”Industri 2020 i den Cirkulære Økonomi”. Pengene er rettet mod innovative demonstrationsprojekter og udarbejdelse af ”innovation deals”, som skal hjælpe innovatorer til at overkomme lovgivningsmæssige barrierer.

Ud over den finansielle støtte indeholder pakken: 
en indsats for at reducere madspild, 
udvikling af kvalitetsstandarder for sekundære råstoffer, 
en øget indsats i forhold til at fremme reparationsmuligheder, holdbarhed og anvendelsesmuligheder for produkter,
en ændret forordning om gødning,
en strategi for, hvordan plast kan blive en del af den cirkulære økonomi, herunder et særligt fokus på at reducere mængden af affald i havene og
en indsats for at øge genbrug af vand.

Konkrete mål for håndtering af affald
I forbindelse med pakken har Europa-Kommissionen også præsenteret et forslag til ændring af affaldsdirektivet. Forslaget sætter blandt andet fælles EU-mål for, hvor meget affald der skal genanvendes og hvor meget affald, der må ende på lossepladserne. Forslaget indeholder:
fælles EU-mål for genanvendelse på 65 % af det kommunale affald senest i 2030,
fælles EU-mål for genanvendelse på 75 % af emballageaffaldet senest i 2030,
mål for reduktion af deponering på højst 10 % af alt affald senest i 2030,
et forbud mod deponering af særskilt indsamlet affald,
fremme af økonomiske instrumenter til at modvirke deponering,
forenklede definitioner og harmoniserede metoder til beregning af genanvendelsesprocenter på tværs af de europæiske landegrænser,
konkrete foranstaltninger, der skal fremme genbrug og tilskynde til industriel symbiose, hvor én industris biprodukter gøres til en anden industris råstof og
økonomiske incitamenter for at tilskynde producenterne til at markedsføre mere miljøvenlige produkter.

Reaktioner på pakken
I ugerne op til offentliggørelsen af den nye pakke om cirkulær økonomi har der floreret en del rygter, og dele af pakken blev lækket. De lækkede dokumenter viste, at målene for hvor meget affald, der skal genanvendes og for hvor meget affald, der må ende på lossepladserne, var lavere i den endelige pakke, end de var i det tidligere forslag. 

Paraplyorganisationen for de europæiske landes naturbeskyttelsesforeninger, European Environmental Bureau, er blandt kritikerne af den nye pakke. Organisationen mener, at Europa-Kommissionen har spildt det seneste år og pakken ikke er ambitiøs nok, da der er slækket på målene for genanvendelse og deponering af affald. Målet for andelen af affaldet, der skal genanvendes, er sat ned fra 70 % til 65 % i 2030, mens den nye pakke tillader, at 10 % af affaldet ender på lossepladsen i 2030, mod 5 % i den tidligere pakke.

Det gik forud for pakken om cirkulær økonomi
I december 2014 valgte Europa-Kommissionen at trække deres daværende forslag til en pakke om cirkulær økonomi tilbage. Beslutningen blev taget som konsekvens af Jean-Claude Junckers strategi for ’bedre regulering’. Europa-Kommissionen lovede en ny og mere ambitiøs pakke. Der blev derfor nedsat en projektgruppe under ledelse af Kommissær Frans Timmermans, første næstformand i Europa-Kommissionen. 

De næste skridt?
Europa-Kommissionen har vedtaget pakken, o​g det er nu op til Europa-Parlamentet og Rådet at arbejde videre på det forberedende arbejde samt at vedtage og være med til at gennemføre det endelige lovgivningsforslag. Pakken om cirkulær økonomi blev præsenteret på plenarmødet i Europa-Parlamentet den 2. december.

The 2016 European Circular Economy Conference​ afholdes i Bruxelles den 16. februar 2016.

Redaktør