Ny platform skal rådgive Europa-Kommissionen om Open Science

​DG Research and Innovation er ved at etablere en Open Science Policy Platform. Gennem den søger Europa-Kommissionen rådgivning fra og øget samarbejde med forskningsverdenen. Formålet er at implementere Open Science dagsordenen. Platformens styregruppe forventes nedsat i starten af året, mens mindre arbejdsgrupper under styregruppen forventes præsenteret løbende.

Platformens fokus

Open Science er en meget omtalt tendens inden for europæisk forskningspolitik. Det europæiske fokus på Open Science skal lede til mere transparens, øget samarbejde og bedre forskning. 

For at sikre implementering og videreudvikling af politikken skal den nye platform skabe en bred dialog og rådgive på tværs af Europa-Kommissionens forskellige politikområder. Konkret skal platformen bidrage til at:

1. Fostre og udarbejde incitamenter for Open Science
2. Afskaffe barrierer for Open Science 
3. Ensrette og promovere open access politiker
4. Udvikle forskningsinfrastrukturer for Open Science
5. Indlejre Open Science som socioøkonomisk incitament i samfundet

Platformen vil bestå af en styregruppe med tyve medlemmer samt otte arbejdsgrupper med op til ti eksperter i hver gruppe.

Styregruppe

Styregruppens tyve medlemmer vil blive hentet blandt topfolk i forskellige europæiske brancheorganisationer. 

Medlemmerne vil repræsentere universiteter, forskningsakademier, fundingorganisationer, m.fl. Styregruppen skal mødes to gange om året for at diskutere de forslag, som arbejdsgrupperne kommer med på baggrund af deres møder. 

De vedtagne forslag tages videre til Europa-Kommissionen, og styregruppens medlemmer vil endvidere være forpligtet til at arbejde for at forslagene tages videre i deres respektive organisationer.​

Arbejdsgrupper

Temaerne for de otte arbejdsgrupper er:
1. Rewards
2. Altmetrics
3. Open Science Cloud
4. Changing business models for publishing
5. Research integrity
6. Citizen Science
7. Open education and skills
8. FAIR open data

De tre første arbejdsgrupper vil blive nedsat i 2016. De skal mødes fire gange årligt for at debattere de enkelte temaer. Arbejdsgrupperne vil inddrage så mange interesserede parter som muligt og åbne op for online deltagelse. 

Resultaterne af gruppernes arbejde vil blive delt online, og der lægges derfor op til, at alle kan bidrage til gruppernes arbejde. Interaktion med arbejdsgrupper kommer til at foregå via en interaktiv hjemmeside.

Om Open Science dagsordenen

Platformen for Open Science Policy skal basere sit arbejde på de tre O’er, som blev præsenteret i juni 2015 af Carlos Moedas, Kommissær for forskning, videnskab og innovation. 

De tre O’er er: Open Innovation, Open Science, Open to the World. 

Redaktør