Ny vind i sejlene til Det Europæiske Forskningsrum

​På et møde i Rådet for Konkurrenceevne den 27. november lød startskuddet for relancering af det Europæiske Forskningsrum (ERA). EU's forskningsministre drøftede Kommissionens bud på et nyt ERA med fokus på forskere, videnskabelig ekspertise og effekt, der understøtter fri bevægelighed for forskere, viden og teknologi. Drøftelserne om, hvordan det nye ERA skal realiseres, fortsætter i 2021.   

Vent...

​Billedet er fra Europa-Kommissionen.

​Det Europæiske Forskningsrum, på engelsk kendt som European Research Area (ERA), blev lanceret i 2000 med ambitionen om at skabe et indre marked for forskning og innovation, hvor viden og forskere kunne bevæge sig frit på tværs af EU. ERA har sidenhen bl.a. resulteret i investeringer på 20 mia. euro i 37 forskningsinfrastrukturer og øget samarbejde om fælles forsknings- og innovationsprioriteter og programmer. Men langt fra de fleste EU-medlemslande har levet op til ERA-målsætningen om at bruge 3% af BNP på forskning og innovation.

Europa-Kommissionen offentliggjorde derfor i efteråret planer for relanceringen af et ERA, der skal sætte skub i de stagnerede investeringer i forskning og innovation og puste nyt liv i ERA. Kommissionen betragter forskning og innovation som afgørende for at indfri EU's ambitiøse klimamål, sikre EU's digitale uafhængighed og genoprette økonomien efter COVID-19-pandemien. Det er med udgangspunkt i disse udfordringer, at Kommissionen har fremlagt et forslag til relanceringen af ERA med følgende prioriteter:

1. Prioritering af investering og reform

Ved at koordinere prioriteringen og opstille mål for forsknings- og innovationsinvesteringer satser Kommissionen på at kunne opnå den kritiske masse, der skal til for at løfte fælles europæiske udfordringer. Kommissionen har derfor i sit forslag til et nyt ERA fastholdt ambitionen om at bruge 3% af BNP på forskning og innovation. En målsætning som de europæiske forskningsministre erklærede sig enige i på Rådsmødet.

På trods af disse ambitioner halter det stadig med virksomhedsinvesteringer og det offentlige bidrag til forskning og innovation i EU. Derfor har Kommissionen foreslået, at medlemslandene sammen skal hæve deres offentlige investeringer i forskning og innovation, så de stiger fra de nuværende 0,81% til 1,25% af EU's BNP. Derudover foreslår Kommissionen, at 5% af de offentlige nationale investeringer i forskning og innovation skal øremærkes fælles europæiske partnerskaber og programmer per 2030. På Rådsmødet blev det dog nævnt, at det for mange lande er svært, hvis ikke umuligt, at forholde sig til løfter om investeringer i forskning og innovation uden det fulde overblik over COVID-pandemiens effekt på økonomien. Det bliver derfor interessant at følge de videre diskussioner om forslaget til nye investeringsmål.

2. Bedre adgang til videnskabelig ekspertise

Der er de seneste år sket fremskridt i de medlemslande, som halter efter EU-gennemsnittets investeringer i forskning og innovation, men der er stadig plads til forbedring især i Syd- og Østeuropa. For at udligne forskelle i forsknings- og innovationsresultater på tværs af EU har Kommissionen foreslået, at disse lande øger deres investeringer i forskning og innovation med 50% inden for de næste fem år. Et frivilligt mål som Rådet noterede, men ikke udtrykte ønske om at støtte på Rådsmødet.

For at sikre en bedre og bredere udvikling af forsknings- og innovationsmiljøer i hele Europa skærper Kommissionen fokus på talentudvikling, forskeres mobilitetsmuligheder og adgang til viden gennem det nye ERA4You. Initiativet skal give forskere erfaring via en mobilitetsordning mellem universiteter og industrien. Det gælder især for de lande, der opnår mindre gode forsknings- og innovationsresultater.

3. Den økonomiske værdi af forskningsresultater

EU sakker bagud i den globale konkurrence om forskning og udvikling især i højteknologiske sektorer og opskalering af innovative SMV'er. Derfor skal ERA understøtte omsætningen af forskning og innovation til økonomiske resultater for at fremme EU's konkurrenceevne. I slutningen af 2022 vil Kommissionen igangsætte udviklingen af teknologi-roadmaps i regi af EU's nye industristrategi, der matcher de europæiske partnerskaber i Horizon Europe og industrielle økosystemer. Det skal gøres i samarbejde med universiteter og andre innovationsaktører. Hensigten er at strømline den europæiske indsats, så forskning og innovation kommer hurtigere ud at virke i økonomien. 

Derudover har Kommissionen foreslået at styrke europæiske innovationsøkosystemer gennem ERAHubs-initiativet. I første omgang vil Kommissionen kortlægge det eksisterende innovationsøkosystem for at identificere mangler og behov. Målet er at sikre større udbredelse og udnyttelse af viden ved at netværke og understøtte forsknings- og innovationsøkosystemer regionalt og lokalt.

4. Udbygning af ERA

Fri bevægelighed for viden og forskere er essentielt for fremragende forskning og innovation, og derfor skal tiltag, der understøtter disse mål, styrkes i det nye ERA. Bedre karrieremuligheder og arbejdsvilkår for forskere samt ligestilling, Open Science og forsknings- og teknologiinfrastrukturer fremhæves som vigtige indsatsområder, som Kommissionen og medlemslandene sammen skal videreudvikle.

Kommissionen planlægger også at styrke forskning og innovation på de europæiske universiteter gennem en omfattende Transformation Agenda, der skal udvikles i samarbejde med interessenter og medlemslande og sammentænkes med det europæiske uddannelsesområde (European Education Area) med formålet at styrke universiteternes undervisnings- og forskningsprofiler.

Vejen frem mod et nyt ERA

Drøftelserne om det nye ERA fortsætter i 2021, hvor det kommende portugisiske og slovenske formandskab har ERA på dagsordenen. På tegnebrættet er videreudvikling, implementering og forvaltning af ny ERA-policy og -initiativer. De første skridt i tilvejebringelsen af det nye ERA's mål skal konkretiseres i en ikke-bindende pagt for forskning og innovation, som Kommissionen forventes at præsentere i første halvdel af 2021. Det forventes også, at medlemslandene og Kommissionen i 2021 skal tage hul på drøftelsen om ERA Forum for Transition - et diskussionsforum drevet af Kommissionen med fokus på implementering af de fire ERA-prioriteter.  

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor