Nytårsreceptioner hos creoDK

​I januar måned har creoDK afholdt to nytårsreceptioner i Bruxelles, hvor forskellige aspekter af Horizon 2020 er blevet debatteret. De to hovedemner var henholdsvis TRL-skalaen og universiteter samt offentlige-private samarbejder. 

​Er Horizon 2020 for tæt på markedet?

Den første af de to nytårsreceptioner havde Horizon 2020's TRL-skala (Technology Readiness Level) set fra et universitetssynspunkt som tema. 

Head of Unit i DG Research and Innovation Brendan Hawdon og kontorchef Claus Andersen fra DTU gav hver deres syn på brugen af TRL-skala i indkaldelser til Horizon 2020 projekter. 

Horizon 2020 synes at være rykket tættere på markedet med mange demonstrations – og innovationsprojekter, hvilket høje TRL-værdier i indkaldelserne er udtryk for.

Trods mange virksomhedssamarbejder kan de mange projekter tæt på markedet være en udfordring, når universiteterne skal finde deres rolle i Horizon 2020 samarbejdsprojekter.

Det offentlige og private samarbejde

Den 21. januar debatterede Carsten Greve fra CBS, Andrea Halmos og Jean-Francoise Junger fra Europa-Kommissionen fremtidens offentlige administration. Det blev til en frisk diskussion om, hvor samarbejdet mellem det offentlige og private er på vej hen.

De tre debattører var enige om, at den digitale udvikling kommer til at revolutionere samarbejdet mellem det offentlige, det privat og borgerne. Spørgsmålet er så bare i hvilken retning og hvordan?

Der blev debatteret, hvad udlicitering og automatisering af den offentlige sektor kommer til at betyde for vores forståelse af staten som helhed. Falck blev brugt som case på et privat firma, der af befolkningen opfattes som en del af den offentlige service i Danmark. Skellet mellem offentlig og privat er her udvisket.

Problemstillingen om privatliv kom også på bordet. Hvis man udliciterer offentlige services eller automatiserer dem, står man også med en masse private data, som ikke længere er primært knyttet til det offentlige. Spørgsmålene bliver så, hvem der skal have ret til disse data, hvad de må bruge dem til og hvordan?

Europa-Kommissionen prøver at arbejde hen mod en større strømlining af modellerne for offentligt privat samarbejde i medlemsstaterne. De har i det nye Horizon 2020 lavet projektindkaldelser, der skal skubbe på denne udvikling mod flere offentlig-private samarbejder. 
Redaktør