Nyt EU-kontor for Hovedstadsregionen

​De 29 kommuner og Region Hovedstaden har etableret det nye Copenhagen EU Office i Bruxelles. 

​Nyt EU-kontor skal sikre job og vækst i hovedstadsregionen

EU-kontoret er en del af den fælles kommunale og regionale dagsorden i hovedstadsregionen om at fokusere og samle ressourcerne til glæde for erhvervsliv og jobskabende vækst.
Konsulent-teamet, der skal styrke kommunernes og regionens tilstedeværelse i EU, er:


• Rasmus Mørk med fokus på innovation i virksomheder samt mobilitet og infrastruktur
• Christina Teik med fokus på Sund Vækst, inkl. velfærdsteknologi og forebyggelse
• Gorm Nielsen med fokus på Bæredygtig og Grøn vækst samt kreativ vækst.

Kommuner, region og virksomheder skal med i EU-projekter

Teamet er med til at etablere og udvikle kontoret samt varetage kommunernes og regionens interesser over for EU-systemet og rådgive kommuner, region og virksomheder om mulighederne i europæiske samarbejder og EU-finansierede projekter inden for fokuserede indsatsområder.

Kontoret har lanceret sin strategi for 2015-2018 samt en toårig handlingsplan for 2015-16. De overordnede mål med Copenhagen EU Office er:


• at fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen
• at tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen
• at styrke ejernes viden om og ageren i EU
• at øge regionens synlighed i EU
• at styrke indflydelsen på EU’s strategier og initiativer.

Greater Copenhagen

Den fælles Bruxelles-satsning støtter op om vækstinitiativer i ”Greater Copenhagen”, som er det nye internationale brand for hele Sjælland, dvs. 46 kommuner og to regioner. Gennem fokuseret samarbejde mellem erhvervsliv, universiteter, organisationer, kommuner og regioner skal image og sammenhold styrkes. Det vil gøre regionen mere attraktiv for udenlandske investorer, forskere og andre samarbejdspartnere.

Tæt samspil med creoDK

Birgitte Wederking er direktør for Copenhagen EU Office og leder af creoDK.
Copenhagen EU Office er placeret i Nordic House i Bruxelles sammen med creoDK og Malmö Stad EU Office. Det giver nye muligheder for samarbejde og synergi på tværs af offentlige myndigheder, videninstitutioner og det private erhvervsliv.

Du kan finde mere information om det nye kontor på Copenhagen EU Offices hjemmeside.

 

Redaktør