Nyt Public Private Partnership for Cybersecurity

​Asien og USA har længe haft førerpositionen inden for udvikling af cybersecurity. Teknologi- og innovationscentre især i Californien, Israel og Sydkorea har forsket, udviklet, kommercialiseret og markedsført cybersecurity- teknologi med en hastighed, som Europa ikke har kunnet hamle op med. Det kan nu være slut, hvis det står til Europa-Kommissionen.

En forskningsdrevet cybersecurity industri
Europa skal have en cybersecurity industri, og alle kræfter sættes nu ind for at lægge et spirende grundlag for en forskningsdrevet cybersecurity industri. Instrumentet, der skal anvendes til at nå målet, er et nyt offentligt-privat samarbejde på EU-niveau – på EU-jargon cPPP, som står for contractual Public Private Partnership.

Eksisterende EU-policyer, såsom Cybersecurity Strategy for the European Union og Kommissionens Proposal for a Directive on Network and Information Security, har været med til at skabe fundamentet for den kommende cPPP. Derudover har NIS Platform bidraget som forsknings- og innovationsdatabase fra industrielle aktører. 

Indflydelse på forskningsprioriteter
cPPP er et velkendt instrument i EU. Partnerskabet vil fungere som en kontrakt mellem Europa-Kommissionen, industrien og forskningsinstitutioner, der skal være med til at definere fremtidige Horizon 2020 aktiviteter inden for cybersecurity med det formål at forbedre EU's konkurrenceevne inden for området.
Gennem anvendelse af midler fra Horizon 2020 skal cPPP’en skabe både teknologisk innovation og samfundsmæssige fordele for brugere af teknologier. Der skal opbygges en platform, som har strategisk forskning og innovation i højsædet, og som bidrager til bedre koordinering imellem medlemsstaterne.

Næste skridt
Kommissionen har i perioden 18. december 2015 til 11. marts 2016 afholdt offentlig høring angående cPPP’en for Cybersecurity. Kommissionen er nu gået i tænkeboksen for at finde et organisatorisk design for cPPP’en. Hvis alt går vel, skulle partnerskabet være funktionsdygtigt i andet halvår af 2016. Fra creoDK’s side holder vi øje med udviklingen, så vores partnere fra et tidligt tidspunkt kan engagere sig i cPPP’en og være med til at prioritere, hvordan EU’s forsknings – og innovationsmidler skal understøtte udviklingen og udbredelsen af nye banebrydende cybersecurity teknologier.

Redaktør