Nyt fra Copenvirk: Vi fornyer vores service til virksomheder

GCPHEU’s service til østdanske virksomheder - CopenVirk, har siden 2015 hjulpet østdanske virksomheder med at opnå 360 mio. kr. i EU-støtte. GCPHEU tilknytter nu flere private konsulentfirmaer som leverandører til servicen, for at komme ud til endnu flere virksomheder i hele Østdanmark. 

Vent...

Der findes mange østdanske virksomheder med innovative og ambitiøse projekter, som kunne få EU-støtte, men ikke alle ved, hvilket EU-program, der passer bedst til deres projekt, eller hvordan de kommer i gang. Det hjælper CopenVirk dem med. GCPHEU vejleder virksomhederne i, hvilket EU-projekt, der vil skabe mest værdi for virksomheden, og private rådgivere med højt specialiseret viden forklarer dem, hvad der skal til for at opnå EU-støtte. 

Efter et EU-udbud har GCPHEU valgt at fortsætte med konsulentfirmaet Innovayt A/S som hovedleverandør til CopenVirk, da de leverede det bedste tilbud og har været afgørende for at CopenVirk har leveret så gode resultater. Som noget nyt udvider vi nu antallet af leverandører i CopenVirk med konsulentvirksomhederne: 1st Mile, Gate2Growth, Grøn/Bruun og Nordic Innovators, der også leverede rigtigt gode tilbud. 

Med flere leverandører håber GCPHEU at gøre det nemmere at komme ud til flere virksomheder i hele Østdanmark, samt at gøre det muligt for virksomheder, der foretrækker en rådgiver fra en af de nye leverandører, at bruge CopenVirk til at forberede sig bedre på flere EU-støttemuligheder. Ved samme lejlighed er virksomhedsservicen blevet effektiviseret, så den samlede kontraktsum med de private leverandører ikke øges væsentligt, selvom antallet af virksomhedsforløb forventes at stige betragteligt. 

Fremover kommer GCPHEU til at bruge lidt flere medarbejderressourcer på at følge op med virksomheder, der har behov for det, for at komme i mål med EU-støtte. Det sker for at sikre, at CopenVirk skaber værdi for virksomheder i hele Østdanmark. Både erhvervshusene og de lokale erhvervsfremmeaktører vil fortsat blive involveret i det opsøgende arbejde og den strategiske sparring med virksomhederne, som en vurdering af EU-støttemuligheder indebærer.

Østdanske virksomheder henter millioner hjem

Målgrupperne for CopenVirk er High tech-iværksættere, forskningstunge virksomheder og produktionsvirksomheder.

Hvidovre-virksomheden Altiflex er en af de mange, der har fået rådgivning af CopenVirk. De modtog i 2019 13 millioner kr. fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 til at udvikle deres produktion af bæredygtige byggemoduler, der kan bidrage til at reducere byggeindustriens CO2-udledning og affaldsmængder. Den store støtte fra EU betyder, at de kan ekspandere deres produktion og eksportere til flere lande. Læs mere om Altiflex og støtten fra EU her

En anden virksomhed, der har haft glæde af CopenVirks afklaring af EU-støttemuligheder er WavePiston, der ligger i Helsingør og udvikler en ny type bølgeenergi. I alt har Wavepiston fået støtte fra tre forskellige EU-puljer til et samlet beløb på knap 34 millioner kroner. Læs mere om WavePiston og EU-støtte til små virksomheder i DR’s artikel her.

Læs mere om CopenVirks services her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor