På vej mod en cirkulær økonomi?

​Cirkulær økonomi er en dagsoden, der spreder sig som ringe i vandet i Europa og sætter fokus på genanvendelse af materialer eller affaldsforebyggelse gennem produkter. 

​Cirkulær økonomi er en dagsoden, der spreder sig som ringe i vandet i Europa og sætter fokus på genanvendelse af materialer eller affaldsforebyggelse gennem produkter.  Cirkulær økonomi gør op med vores hidtil "producér – forbrug – smid væk" kultur, der har resulteret i overforbrug af knappe ressourcer og affaldsbjerge. Konceptet advokerer i stedet for at beholde allerede anvendte ressourcer i cirkulation i stedet for, at det bliver til affald. Med cirkulær økonomi indtænkes den bæredygtige tilgang allerede i designfasen af et produkt. Gevinsten er ikke blot miljømæssig, men også en økonomisk fordel for forbrugere og virksomheder.

Forskning og innovation skal bidrage til cirkulær økonomi

Det forventes, at affaldsforebyggelse, miljøvenligt design, genbrug og lignende kan bringe en nettobesparelse på op mod 600 milliarder euro på mellemlang og lang sigt for Europa. Samtidig betyder cirkulær økonomi, at Europa bliver mere uafhængige af importeret olie, gas etc. fra Mellemøsten, Rusland og Kina.

For at støtte overgangen til en cirkulær økonomi vil Europa-Kommissionen blandt andet støtte innovationsprojekter inden for Horizon 2020, facilitere udviklingen af flere cirkulære modeller for produkter og tjenester, fokusere på mål for affaldsniveau og bæredygtige måder at håndtere affald på, sætte et mål for ressourceeffektivitet samt produkters levetid og genanvendelighed.

Desuden ønsker Europa-Kommissionen at skabe synergi mellem politikker rettet mod energieffektivitet, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi og undersøge potentialet i "Waste to Energy" som et element i Energiunionen (Se mere om energiunionen i Update marts). Endvidere fremhæver Kommissionen i sin kommunikation fra 2014 mål som "Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe" samt "European Industrial Renaissance".

I det forgangne år har Europa-Kommissionen haft topics under Horizon 2020 rettet mod cirkulær økonomi. Det forventes også at være tilfældet i det kommende arbejdsprogram for 2016-2017, særligt unde​​​r klimaudfordringen.  ​

Redaktør