Penge til at skrive EU-ansøgninger

​Det kræver ressourcer at udvikle en ansøgning om EU-støtte og få de rigtige partnere med fra hele Europa. Copenhagen EU Office har oprettet en for-projektordning målrettet EU-projekter, hvor kommuner eller regionen indgår, som også kan søges af forskere på DTU, KU og CBS.


For-projektordningen kort fortalt
Kommuner og regioner har mange muligheder for EU-støtte fra forskellige programmer, men det kan være meget svært at finde frie midler til at forberede en seriøs ansøgning. Efter sammenlægning med creoDK giver ordningen også mulighed for at forskere fra medlemsuniversiteterne KU, DTU og CBS får penge til deres ansøgningsskrivning, men kun hvis Region Hovedstaden eller en kommune i regionen indgår som partner i projektet.

Copenhagen EU Offices for-projektordning giver 100.000 kr., hvis ansøger er projektkoordinator for EU-projektet og 30.000 kr. hvis ansøger er med som partner. Ansøgninger til for-projektordningen skal indsendes senest en måned før ansøgningsfristen til det EU-program, man søger, og støtten udbetales først efter indsendt ansøgning. Samtidigt er der et loft for for-projektstøtte på 200.000 kr. om året i for-projektstøtte til samme organisation.

Du finder ansøgningsskema og yderligere beskrivelse af Copenhagen EU Office for-projektordning her

Forskellen på for-projektordningen og EUopSTART
Der findes jo allerede en national for-projektordning ved navn EUopSTART, så hvad skal vi med en ordning mere? Den største forskel på Copenhagen EU Office for-projektordning og EUopSTART er at for-projektordningen støtter ansøgninger til langt flere EU-programmer, mens EUopSTART næsten udelukkende støtter ansøgninger til Horizon 2020. Vi har dog valgt også at støtte ansøgninger til Horizon 2020 gennem for-projektordningen, fordi vi med vores mindre pulje har bedre muligheder for at målrette ansøgningsprocedure og service efter kommunernes behov.

EU-Programmer dækket af for-projektordningen:
  • Horizon 2020
  • Interreg-programmerne
  • LIFE
  • Folkesundhedsprogrammet
  • Connecting Europe Facility
  • COSME
  • Urban Innovative Action
  • Urbact
  • ELENA
En anden forskel på EUopSTART og for-projektordningen er, at EUopSTART svarer ca. 6 uger efter 3 årlige cut-offs, som kan ligge måneder ude i fremtiden, og der kan derfor gå relativt lang tid før man får en forhåndsgodkendelse. For-projektordningen svarer løbende på ansøgninger inden for ca. en uge efter modtagelsen.

Da også hvert universitet har et loft på 200.000 kr. fra for-projektordningen, vil det være en god ide, at overveje om ikke projektet lige så godt kunne søge EUopSTART-midler, hvis det er muligt for det program, der søges.

Se mere om EUopSTART her.Redaktør