Pharma og Big Data

​Offentliggørelse af høringssvar og indikativ plan for indhold i nye IMI-opslag inden for Big Data and Health Outcomes.

Fokus p​å Big Data og sundhed

The Innovative Medicines Initiative (IMI) er Europas største privat-offentlige partnerskab. Partnerskabet arbejder for at styrke innovation inden for pharmasektoren og understøtter udviklingen af bedre og mere sikker medicin. 
Inden sommeren indtraf, lancerede IMI en høring om Big Data. Høringens formål var at få input fra interessenter om ønsket effekt af et nyt Big Data-program med fokus på at maksimere anvendelsen af store data i sundhedsvæsenet. 
Bag initiativet står EU og EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.  

Høringss​​var

Nu foreligger høringssvarene, og der tegner sig et billede af, at der en stor interesse i at få sat mere fokus på Big Data. Der er samtidigt en række forhold, som kræver opmærksomhed, når opslagene skal udarbejdes: 
  • ​​Vigtigt at sikre økonomisk og tidsmæssig bæredygtighed i programmet. 
  • Behov for at tage højde for databeskyttelse, -deling og – formål.
  • Nødvendigt at involvere patienterne aktivt i programmet.
  • Vigtigt at inddrage øvrige interessenter, herunder leverandører af sundhedsydelser, læger, tilsynsmyndigheder, sundhedsteknologi vurderingsorganer, akademikere, eksperter i regeringsførelse, etikere og data software selskaber;
  • Behov for en central koordineringsmekanisme for programmet.​

Foreløbige​ ideer til opslag

Allerede nu er der nogle første konkrete ideer til, hvilke områder og projekter man vil give støtte til inden for IMI indkaldelsen knyttet til Big Data.
  • ​Etablering af en støtte- og koordineringsfunktion for Big Data-programmet (CSA)
  • Big Data og Alzheimers 
  • Udvikling af en platform for politiske beslutningstagere og klinikere til at optimere omsorgen for patienter med hæmatologiske sygdomme.

Næste s​​kridt

EFPIA og IMI arbejder i øjeblikket på at videreudvikle programmet om Big Data og sundhed. Under forudsætning af at de konkrete ideer omsættes til opslag, vil de blive publiceret i løbet af efteråret 2015. ​
Redaktør