Plan S: Åben adgang til forskningsresultater

Plan S er et opgør med den hidtidige forretningsmodel for publicering af videnskabelige artikler og skal sikre åben og direkte adgang til forskningsartikler fra 1. januar 2020.Vent...

​Et paradigmeskift

Forhenværende generaldirektør i Kommissionens DG Research & Innovation, Robert-Jan Smits, står sammen med Science Europe, der repræsenterer de nationale forskningsråd, bag Plan S, som er et paradigmeskifte i udgivelse af offentlige finansierede forskningsresultater. Plan S lægger op til, at forskningsrådene nationalt såvel som i EU vil stille krav om, at alle offentligt finansierede forskningsartikler fra 1. januar 2020 skal publiceres i videnskabelige tidsskrifter, hvor der er direkte og åben adgang. Plan S skal således forhindre, at ny og aktuel forskning forsvinder bag den betalingsmur, som udgiverne af videnskabelige tidsskrifter hidtil har været årsag til som følge af deres høje priser på abonnementer. Planen lægger dermed pres på toneangivende udgivere af videnskabelige tidsskrifter såsom Elsevier og Springer, som er med til at begrænse udbredelsen af videnskabelige artikler. 

Udgivernes forretningsmodel skal ændres

For at gennemføre Plan S, er det afgørende at ændre på udgivernes forretningsmodel, så de i fremtiden ikke baseres på abonnementer. Plan S foreslår en model, hvor udgiverne modtager betaling til at dække omkostninger til vurdering, redigering og publicering af videnskabelige artikler. Denne omkostning skal finansieres af forskningsrådene som en del af de bevillinger, der støtter forskningsprojekterne. Dette vil sikre, at tidsskrifterne fortsat levere forskningsartikler af høj kvalitet. Ydermere vil forskerne i fremtiden beholde deres copyright på udgivet materiale. 

Universiteternes rolle i implementeringen af Plan S 

Universiteternes tilgang til udgivelse af videnskabelige artikler er ligeledes afgørende i Plan S. I dag er udgivelse af artikler i bestemte videnskabelige tidsskrifter forbundet med stor prestige, som universiteterne ofte anvender til at tiltrække nye dygtige forskere. Ifølge Plan S bør universiteterne i stedet tage afsæt i et større fokus på, hvad der publiceres og hvordan dette bidrager til samfundet. 

Man kan læse mere om Plan S i følgende artikel fra Science Business og
Kommissionens erklæring. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor