Planer for det næste rammeprogram for forskning og innovation

Et udkast til det niende rammeprogram for forskning og innovation forventes ved udgangen af 2017 eller i begyndelsen af 2018, meddeler Robert-Jan Smits, Generaldirektør for forskning og innovation i Europa-Kommissionen.​

​(Fotograf: Francois Walschaerts)

​De første skridt mod FP9
ScienceBusiness’ årlige konference​ d. 16. februar 2016 løftede Generaldirektør i DG Research and Innovation Robert-Jan Smits sløret for de foreløbige planer for tilblivelsen af det kommende rammeprogram for forskning og innovation (FP9).

Ifølge Robert-Jan Smits vil Europa-Kommissionen arbejde for at have et første udkast til rammeprogrammet inklusive budgetmæssige retningslinjer færdigt ved udgangen af 2017 eller begyndelsen af 2018, hvilket er et halvt til et helt år tidligere end forventet sammenlignet med Horizon 2020’s tilblivelse. 

Generaldirektøren fortalte endvidere, at Kommissionen vil engagere et par europæiske tænketanke til at udføre en foresight øvelse, som skal afdække, hvilke samfundsmæssige udfordringer det kommende rammeprogram skal fokusere på. Denne øvelse går forud for en offentlig høring af forskningsmiljøer og industri.

Midtvejsevaluering
Midtvejsevalueringen af Horizon 2020 påbegyndes senere i år, hvor resultater og anbefalinger stadig forventes at blive input i arbejdet med det næste rammeprogram. Allerede nu har Kommissionen forsøgt at adressere kritikken af de lave succesrater i Horizon 2020 ved at lade flere indkaldelser til projekter være 2-trinsansøgninger.   

Som tommelfingerregler: 
For trin 1vil 80 procent af forslagene, som ikke opfylder kriterierne, blive afvist med en kort begrundelse.
For trin 2 som kræver fuld ansøgning vil mindst 35 procent af forslagene vil blive imødekommet.

Gør plads til et Europæisk Innovations Råd (EIC)
Det næste arbejdsprogram, som formentlig vil dække de tre sidste år af Horizon 2020 2018-20, vil sandsynligvis også indeholde de første tiltag til et European Innovation Council (EIC), som vil blive fuldt implementeret i næste programperiode. Læs mere i artiklen ”Horizon 2020: Open Innovation” i dette nummer af creoDK Update. 

Redaktør