Proxi Biotech vil gøre vacciner bedre

​Eurostars-programmet egner sig godt til virksomheder, der arbejder på at løse udfordringer i samfundet ved hjælp af forskning i innovativ teknologi. Sådan en er virksomheden Proxi Biotech, der har som mission at gøre vacciner bedre og mere effektive. 

Vent...

​Direktør René Jørgensen (th.) og Aria Aminzadeh (tv.)

Det seneste års udfordringer med covid-19 har sat en tyk streg under, at udvikling af vacciner både er vigtigt for samfundet og en god forretning for dem, der lykkes med det. Det forklarer Aria Aminzadeh og René Jørgensen, der er personerne bag virksomheden Proxi Biotech, der arbejder på en særlig metode til at afvæbne sygdomsfremkaldende bakterier, som kan bruges til fremstilling af nye og bedre vacciner.

Innovativ afgiftningsmetode

Mere præcist arbejder de med en tarmbakterie, der hedder Clostridium difficile, som kan forårsage diarré og som typisk opstår som følge af langvarig antibiotikabehandling. Ofte er det giftstoffer, som bakterien udskiller – såkaldte toksiner – der gør folk syge. Vacciner mod bakterielle infektioner som eks. difteri eller stivkrampe fungerer ved, at man injicerer afgiftede toksiner fra bakterien ind i kroppen. Derefter vil kroppen danne antistoffer mod toksinerne, hvilket gør, at man fremover kan forsvare sig mod bakteriens giftstoffer uden at blive syg. Det er dog selve metoden til afgiftning, som er innovativ, fortæller direktør René Jørgensen.

"Vi startede firmaet, fordi vi synes, at den afgiftningsmetode, vi har fundet, er ret speciel og markant bedre end den metode, som man har brugt på markedet i mange år. Selvom vi er startet med C. difficile-bakterien, så håber vi, at metoden kan bruges bredt og bliver en go-to-metode, når man skal lave bedre vacciner og vacciner, som man ikke kan lave i dag," fortæller Aria, der som studerende blev en del af René Jørgensen forskningsgruppe på Statens Serum Institut og sidenhen startede virksomheden sammen med ham.

Eurostars tvang os til at komme ud over rampen

For at kunne nå derhen, har Proxi Biotech søgt og fået midler fra Eurostars-programmet på 300.000 euro, dvs. 2.25 millioner kroner. De skal bruges til at udføre en række prækliniske forsøg i laboratoriet, som kan dokumentere metodens effekt.

Virksomheden skrev selv ansøgningen med hjælp fra et CopenVirk-forløb, der matchede virksomhedens projektidé til Eurostars-programmet, validerede støttechancerne og sikrede økonomisk støtte til skriveprocessen fra EUopSTART.

"Vi kunne ikke have skrevet så god en ansøgning uden den hjælp, vi fik. Vi fik hjælp til at bevare fokus og blev f.eks. gjort opmærksom på vigtigheden af en detaljeret beskrivelse af projektstyringen, hvilket vi ikke har brugt mange kræfter på i tidligere ansøgninger," fortæller René Jørgensen og tilføjer, at de nye partnere heller ikke var kommet til uden programmet: "Eurostars har været et godt incitament til at komme ud over rampen og finde gode partnere, der supplerer hinanden og os godt," siger han, og Aria tilføjer:

"Det er partnere, som vi er ret glade for. På en måde har det gjort det hele både sjovere og mere lærerigt," fortæller han. "Da det betyder, at vi nu får masser af input, erfaringer og synspunkter fra vores partnere på månedlige møder."

Krævende proces, der dog ikke har afskrækket

De lægger ikke skjul på, at det har været en krævende proces at skrive ansøgningen, men det udelukker ikke, at de kan springe ud i flere ansøgninger på et senere tidspunkt:

"Hvis vi får gode resultater, så kan det meget vel være, at vi vil søge nogle af større puljer, der giver større beløb, så vi kan teste vores metode i klinikken," fortæller René. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor