Rådsbehandling af Europa-Kommissionens digitale pakke

​Europa-Kommissionen har offentliggjort en pakke om, hvordan EU kan fremme digitaliseringen af erhvervslivet og derigennem sikre, at EU's økonomi forbliver konkurrencedygtig på verdensplan. Pakken blev behandlet på Konkurrence- og Telerådsmøde den 26. maj 2016. 

​Konklusioner fra fælles Konkurrence- og Telerådsmøde 
Rådets konklusioner om den nye digitale pakke omfatter fire elementer:
  • Digitalisering af europæisk industri
  • Standardisering af informations- og kommunikationsteknologier (IKT) for det digitale indre marked
  • Det europæiske cloud-initiativ
  • EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020
Der er i hele pakken fokus på at styrke nationale initiativer for digitalisering af industrier og øge investering gennem strategiske partnerskaber og netværk. Rådet fastslår, at samarbejde med relevante interessenter er afgørende for implementeringen af alle fire elementer. 

Digitalisering af europæisk industri
Et digitaliseret erhvervsliv vil styrke samarbejdet på tværs af sektorer og samtidig øge investeringer ved hjælp af strategiske partnerskaber og netværk. Medlemslandene i Rådet er positive over for digitalisering af erhvervslivet, og den nye digitale pakke skal også understøtte, forbinde og koordinere nationale og regionale digitaliseringsinitiativer. 

Rådet tager godt imod Europa-Kommissionens forslag om at investere 500 mio. EUR i et tværeuropæisk netværk af innovationsknudepunkter (teknologiske ekspertisecentre), hvor virksomheder kan få rådgivning og afprøve digitale nyskabelser.

Rådet har særligt fokus på betydningen af, hvordan lovrammen kan stimulere og sætte den digitale innovation i stand til at gøre det muligt for innovative virksomheder at opskalere deres aktiviteter. Rådet ser endvidere gerne, at lovrammen også skal se på spørgsmål om ejerskab for autonome systemer såsom Internet of Things.

Standardisering af IKT for det digitale indre marked
Gennem IKT-standardisering lægges op til at alle informations- og kommunikationsteknologier på det indre marked i fremtiden vil være i stand til at forbinde og dele data med hinanden – uafhængigt af producent, operativsystem eller andre tekniske detaljer.

Rådet er enigt i, at standardiseringspolitik vil bidrage positivt til de europæiske industriers konkurrenceevne på globale markeder og skabe et velfungerende indre marked, som gør det nemmere for virksomheder at interagere. 

Det europæiske cloud-initiativ
Rådet anerkender, at Europa vil have gavn af en åben europæisk forsknings-cloud, som vil maksimere udbyttet ved anvendelsen af big data i videnskab, industri og offentlige tjenester. Den europæiske cloud vil bidrage til sparring og vidensdeling på tværs af fagområder, sektorer og nationaliteter.  

Medlemsstaterne i Rådet støtter op om den ambitiøse målsætning om at placere EU blandt de førende supercomputermagter i verden inden 2022.

Du kan læse mere om den europæiske cloud i creoDK Update artiklen: Open Science.

EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020
Rådet støtter den europæiske handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020. Formålet med dette initiativ er at koordinere nationale bestræbelser og iværksætte fælles aktioner for digitale offentlige tjenester, herunder digitale onlinetjenester på tværs af grænser. Initiativet skal være med til at modernisere europæisk økonomi og samfund. Medlemslandene anerkender, at der stadig er et behov for yderligere gennemgang og bearbejdning af handlingsplanen i Rådet, før den er færdig. 

Baggrund
Pakken, som foreslået af Europa-Kommissionen, har til hensigt at optimere de digitale forhold i Europa, styrke konkurrenceevnen og bidrage til at give EU's innovative industrier bedre adgang til verdensmarkedet. 
Med vedtagelsen af pakken vil Europa-Kommissionen mobilisere 50 mia. EUR (offentlig og private investeringer) til digitalisering af industrier.

Prioriteringen af IKT-standardisering inkluderer blandt andet 5G, internet of things og cybersecurity. Endeligt indeholder handlingsplanen for e-forvaltning 20 foranstaltninger for modernisering af digital offentlig service, som skal sættes i værk inden 2018.​

Redaktør