Region Hovedstaden leverer varen fossilfrit

Hvis man alene ser på, hvilken teknologi, der er til rådighed, er der ingen gode grunde til at al varelevering i byer ikke skulle foregå med el-køretøjer. Når dette ikke sker, er det bl.a. fordi fragtfirmaerne, anser det for en stor og risikofyldt beslutning at overgå til el-køretøjer. Region Hovedstaden og partnere i Danmark og udlandet har derfor fået 11 mio. kr. i EU-støtte til at skabe en IT-platform, der minimerer fragtfirmaernes risiko ved at overgå til el-køretøjer.
Vent...

​IT-platform med svar på industriens spørgsmål i hver fase af implementeringen 

Region Hovedstadens enhed for fremme af e-mobilitet (Copenhagen Electric)  er gået sammen med DTU, Regionens egen logistik afdeling, Københavns Kommune, entreprenørfirmaet M.T. Højgaard, samt flere udenlandske universiteter, virksomheder og kommuner om at samle viden og erfaringer inden for e-mobilitet for vare-levering. Det har til formål at give fragtfirmaer et bedre beslutningsgrundlag for at overgå til el-køretøjer, samt klæde politikere bedre på til at understøtte dette. Projektet hedder Electric Urban Freight and Logistics (EUFAL) og har fået 10,9 mio. kr. af EU, hvoraf 1,2 mio. kr. går til Copenhagen Electric. Pengene skal bruges på at udvikle en IT-platform, der indsamler fragtmændenes behov ved en overgang til el-køretøjer, benytter den nyeste viden inden for e-mobilitet og logistik fra universiteter og viser konkrete erfaringer fra demonstrationsprojekter. 

Ved at knytte disse 3 elementer sammen får man et brugbart værktøj for fragtfirmaerne, der gør det nemmere for dem at investere i at overgå til eldrevne køretøjer. Samtidigt kan lokale, regionale og nationale politikere bruge IT-platformen til at udvikle bedre initiativer til fremme af e-mobilitet. 

”Platformen er målrettet forskellige virksomheder/aktører, som er i forskellige faser i implementeringsfasen af el-biler. Man vil have forskellige spørgsmål afhængigt af, hvor langt fremme man er i denne proces.” fortæller konsulent Angelica Rennerfelt fra Region Hovedstaden, der er tilknyttet projektet. 

Copenhagen Electrics rolle i projektet 

Copenhagen Electric skal bl.a. koordinere en workshop i samarbejde med DTU for de danske aktører inden for fragt og logistik. Formålet med workshoppen er at få input til opbygningen af EUFALs IT-platform, samt præsentere pilotprojekter om e-Mobilitet som inspiration. Pilotprojekterne skal sætte fokus på forskellige niveauer i implementeringsfasen ved at se på, hvilke problemstillinger aktører har haft i forbindelse med implementeringen af el-køretøjer. ”Region Hovedstaden har stor erfaring med pilotprojekter inden for e-Mobilitet og et bredt netværk. Vores opgave er derfor at samle de store danske aktører inden for fragt og logistik og involvere dem i workshoppen” fortæller Angelica.  

Hjælp fra Copenhagen EU Office med afklaring af muligheder 

Copenhagen EU Offices kendskab til de forskellige EU-programmer har været til stor gavn for Copenhagen Electric. Således fortæller specialkonsulent Mette Hoé i Copenhagen Electric, der var med i ansøgningsprocessen, at Copenhagen EU Office henledte deres opmærksomhed på den lidt oversete EU-pulje Electric Mobility Europe (EME), og afklarede en række spørgsmål om reglerne for puljen. Dette ledte faktisk til samlet 3 ansøgninger fra Copenhagen Electric til EME, som alle 3 opnåede støtte.  

Copenhagen EU Office bevilgede også for-projektmidler til Copenhagen Electrics udgifter til ansøgningsprocessen. Det gav mulighed for at tilknytte en private konsulent, der bidrog til udformningen af ansøgningen, og sikrede, at det store entreprenørfirma MT Højgaard kunne komme med i projektet. 

”Man skal bruge sit netværk”

Sådan lyder Angelicas råd til dem, der overvejer at gå ind i et EU-projekt. ”Det er vigtigt at deltage i forskellige workshops og netværksmøder, hvis man vil indgå i et EU-projekt. Det er her man kan møde potentielle partnere” forklarer Angelica. Derudover råder Angelica de danske aktører, der ikke har et bredt netværk til at kontakte regionen og universiteterne, da ovenstående aktører har et bredt internationalt netværk gennem deltagelse i EU-projekter. 

Ligeledes pointerer Mette, at det i et EU-projekt er vigtigt at finde en balance i forhold til partnere i projektet. Det er dermed vigtigt både at have virksomheder, offentlige institutioner og universiteter repræsenteret.  

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor