Sådan får din kommune mest ud af Interreg ØKS

Hvis din kommune har en god projektidé og lyst til at samarbejde med svenske kolleger, så er der penge at hente i programmet Interreg ØKS (Øresund-Kattegat-Skagerrak), der støtter dansk-svenske projekter, som arbejder med det grønne område, transport, innovation og beskæftigelse.

Vent...
I maj afholdt Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU) en workshop i Malmø i samarbejde med Kommunförbundet Skåne og Interreg ØKS-sekretariatet. 
Vi har samlet nogle gode råd og argumenter for, hvordan kommunerne kan engagere sig i interregionale EU-projekter: 

Partnersøgning og idéudvikling 

Det kan anbefales at vende og dreje en projektidé flere gange og prøve løsningsidéer af på folk med andre kompetencer og erfaringer på den anden side af Øresund: Spring frem og tilbage i idéudvikling og partnersøgning, indtil du har de rigtige kompetencer på holdet til at skabe den mest innovative løsning. 
Hvis man mangler inspiration, kan man finde gode eksempler på Interreg ØKS-projekter i deres projektbank her.

Her kan du fx læse mere om udviklingen af førerløse busser i Region Hovedstaden eller cirkulære løsninger i Holbæk.

Hvilken værdi giver EU-projekter til kommunen? 
På workshoppen i Malmø præsenterede konsulent Rasmus Mørk fra GCPHEU tre gode grunde til, at kommuner skal søge om EU-projektmidler: 

  1. Det giver ekstra ressourcer til at implementere eksisterende lokalpolitik bedre. 
  2. Det udvikler organisationen og medarbejderne, så de kan løse fremtidens udfordringer. 
  3. Det viser borgere og virksomheder i kommunen, at de har ambitiøse lokalpolitikere
Derudover kan det nordiske samarbejde være med til at løse større problemstillinger og skabe fælles løsninger på fælles problemer til gavn for borgerne. Samarbejde om interregionale projekter kan føre til mere innovative løsninger, mener Lone Hylander fra Interreg ØKS-sekretariatet i København.

Mette Runge Madsen, der er strategisk konsulent og fundraiser i Fredensborg Kommune, var med til workshoppen i Malmø. Hun mener, at man kan få nogle helt andre vinkler og nytænkning ved at samarbejde på tværs af Øresund. 

”Når jeg mødes med andre, der brænder for deres ideer, er det også med til at give mig både argumenterne og troen på, at jeg kan motivere min organisation derhjemme til at give sig i kast med EU-projekter”, siger hun.

Disse områder kan få støtte: 

Grøn økonomi

Denne pulje fokuserer bl.a. på at øge antallet af samarbejder til udvikling af ny teknologi og øge brugen af vedvarende energi, samt reducere energiforbruget i offentlige virksomheder. Arbejdsområderne kan være lagringsmuligheder af overskudsenergi fra vedvarende kilder, lavenergibyggeri og energieffektive løsninger.

Transport

Formålet med dette område er bl.a. at forbedre tilgængeligheden til og igennem ØKS-regionen, reducere transporttiden med miljøvenlige transportformer til personer og gods, og at øge det miljøvenlige transportarbejde. Projekter kan fokusere på: At mindske udslippet fra transportsektoren, udvikle miljøvenlig søfart, eller at styrke små og mellemstore havnes konkurrenceevne.

Beskæftigelse

Puljen fokuserer på at fremme øget beskæftigelse i selvstændige virksomheder, mikrovirksomheder og nystartede virksomheder og at øge antallet af pendlende grænsearbejdere i regionen. Eksempler på projekter kan være: Virksomhedsrådgivning, at mindske grænsehindringer, integrationsprojekter, nye metoder og muligheder for forretningssamarbejde og eksport. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor