Sådan læser du Horizon 2020 arbejdsprogrammet

​Europa-Kommissionen forventer at offentliggøre Horizon 2020 indkaldelser for 2016-17 i midten af oktober. creoDK Update giver dig en guide til at læse arbejdsprogrammet. 

Alle indkaldelser vil blive samlet i ét arbejdsprogram, der omfatter alle dele af Horizon 2020. Arbejdsprogrammet dækker indkaldelserne for 2016 samt foreløbige indkaldelser for 2017. Det er inddelt i en indledning efterfulgt af en række kapitler, som hver adresserer en del af Horizon 2020 (se udkast på programmet på Europa-Kommissionens hjemmeside).

 
Arbejdsprogrammets indledning
Indledningen til arbejdsprogrammet sætter fokus på den EU-politiske kontekst, som indkaldelserne helt eller delvist forventes at understøtte. Det forudses, at indledningen vil henvise til udvalgte fokusområder, som er identificeret og formuleret på baggrund af politisk og samfundsmæssig relevans. 

 
Arbejdsprogrammets kapitler
Hvert kapitel af arbejdsprogrammet er inddelt i en eller flere indkaldelser (calls), som omfatter en række topics. Topics er de konkrete tekster som en forsker, en virksomhed eller et konsortium, kan besvare med et projektforslag. Hver indkaldelse sluttes af med information om ansøgningsproceduren, dvs. om der er tale om et- eller to-trinsprocedure, ansøgningsfrister og den samlede budgetallokering fordelt på topics. 

 
Topics i Horizon 2020 
Horizon 2020 topics er i de fleste tilfælde bygget op af fire afsnit:
Specific challenge: Beskriver en konkret udfordring, som ønskes adresseret med det pågældende projekt, konteksten og hvorfor forskning eller innovation er nødvendigt for at løse den udfordring. 
Scope: Angiver en teknisk afgrænsning, som projektansøgninger skal tage hensyn til. Dette afsnit er afgørende for, om et bestemt projekt eller en ide kan forventes at få støtte. Scope angiver også, hvor stor en bevilling EU forventer at uddele pr. projekt.
Expected impact: Dette afsnit beskriver den forventede nytteværdi, som projekter forventes at bidrage til på længere sigt. Det er vigtigt, at projektansøgninger forholder sig konkret til, hvordan projektet kan skabe den forventede nytteværdi, da afsnittet vægter relativt højt i evalueringerne af projektforslagene. 
Type of action: Angiver hvilken projekttype, det pågældende topic agter at finansiere. Dette er vigtigt at bemærke, da projekttypen definerer hvilke aktiviteter, der gives støtte til og i nogle tilfælde hvilke typer af deltagere, der kan søge. 

 
Projekttyper 
Under hvert topic i arbejdsprogrammet er det angivet, hvilken projekttype (type of action), der er tale om. Projekttypen er afgørende for, hvilke typer aktiviteter, der skal udføres herunder finansieringsgraden, antal partnere, aktører m.v. (læs mere om de forskellige projekttyper her).

 
Teknologiniveauer er afgørende
Technology Readiness Level TRL er et mål for, hvor langt fra markedet en given teknologi er. I Horizon 2020 arbejdes der med niveauerne 1-9. TRL 1 er grundforskning, mens niveau 2-4 beskriver aktiviteterne inden for teknologisk forskning, level 5-8 produktudvikling og level 9 endelig produktion og markedsførsel af et nyt produkt.
I arbejdsprogrammet for Horizon 2020 vil det for nogle topics være angivet, hvilket teknologiniveau projektansøgningerne forventes at operere på (se EU’s definition for TRL’s her).

 
Horizon priser: Inducements og Recognitions
Horizon 2020 har introduceret muligheden for at vinde priser inden for udvalgte samfundsmæssige problemer, som der på nuværende tidspunkt ikke er løsninger på. Formålet med priserne er at støtte forslag til udviklingsprojekter, der kan løse en given problemstilling. Priserne adskiller sig derfor ved at det kun er målet der er specificeret, ansøgeren har derfor frihed til hvordan man løser opgaven.
Indkaldelserne til udfordringerne sker løbende med det nuværende arbejdsprogram, og der er kaldt ind til 6 Inducements prizes på op til € 2 millioner, til den eller de der kan løse de specifikke problemer, som udfordringerne ligger op til (læs mere her om udfordringerne).

 
Redaktør