Særprogram præciserer indhold i Horizon Europe

​Horizon Europe er EU’s rammeprogram for forskning og innovation for perioden 2021-2027. Det indeholder flere underprogrammer, der fokuserer på at styrke fremragende forskning, løse globale udfordringer og styrke innovationen i Europa. Få et overblik over underprogrammerne her.

Vent...

Hvad vil Horizon Europe fokusere på? Det bliver specificeret i særprogrammet, som blev godkendt i Europarådet i april. Særprogrammet giver et større indblik i indholdet og implementeringen af Horizon Europe:

Søjle 1 – Fremragende videnskab

Under første søjle af Horizon Europe finder vi underprogrammerne European Research Council (ERC), Marie-Sklodowska-Curie-aktiviteter (MSCA) og forskningsinfrastrukturer.

ERC støtter de bedste forskere i Europa ved at give finansiel støtte til banebrydende ideer og forskning. ERC støtter både forskere, som er på et tidligt stadie i deres karriere, og dem der har forsket i mange år.

MSCA har til formål at sikre mobilitet blandt forskere, så de kan arbejde på tværs af grænser, sektorer og discipliner. Det kan ske gennem forskningsophold i udlandet, udveksling til andre forskningsinstitutioner og støtte til træningsprogrammer. Et andet sigte er at tilbyde forskere opkvalificering og træning, så de kan udvikle nye færdigheder. 

Forskningsinfrastrukturernes formål er at skabe en samlet infrastruktur på forskningsområdet over hele Europa. Det handler om at styrke rammerne for udveksling af viden og for samarbejde om banebrydende forskning og innovation.

Søjle 2 – Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne

Søjle 2 struktureres gennem seks tematiske klynger.

Sundhed skal understøtte verdensmålet om universel adgang til sundhed for alle hen mod 2030.

Klyngen fokuserer på sundhedsudfordringer som adgang til sundhed, effektiv sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme som kroniske sygdomme, stigende tilfælde af cancer, mentale sygdomme og nye typer af infektionssygdomme.

Kultur, kreativitet og inkluderende samfund skal adressere kritiske problemstillinger inden for de sociale, politiske, kulturelle og økonomiske områder.

Det drejer sig om diversitet, opbygning af tillid, garanti for menneskerettigheder, og bekæmpelse af ulighed, diskrimination og radikalisering. Klyngen beskæftiger sig i høj grad med forskning og innovation inden for samfundsvidenskab og humaniora.

Civil sikkerhed for samfundet skal støtte forskning inden for kapabilitetsopbygning og udvikling af teknologiske løsninger på sikkerhedsmæssige udfordringer som eksempelvis terror, radikalisering og cyberangreb.

Digital, industri og rummet vil sikre EU's globale konkurrenceevne ved at investere i digital transformation, rumteknologi, transitionen til cirkulær økonomi og styrkelse af konkurrenceevnen.

Klima, energi og mobilitet understøtter udviklingen af bæredygtige løsninger, som skal adressere nogle af de vigtigste globale udfordringer i fremtiden.

Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø skal fremme bæredygtig udvikling i produktion og forbrug af fødevarer, forbedre biodiversitet, ren have, sikre adgang til rent vand og jord, samt fremme bæredygtigt landbrug, fiskeri og skovbrug.

Søjle 3 – Innovative Europe

Den tredje søjle indeholder programmerne European Innovation Council (EIC) og Innovationsøkosystemer.

EIC har til formål at identificere, udvikle, opskalere og udnytte innovation og teknologi med stort internationalt markedspotentiale.

Samtidig skal det støtte især små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at bringe deres ideer ud på markedet.

EIC implementeres gennem to værktøjer: Det såkaldte Pathfinder, der skal støtte udviklingen af ny teknologi på et tidligt stadie, og Accelerator, der skal støtte SMV'er med at få ny teknologi ud på markedet.

Innovationsøkosystemer har til formål at opbygge økosystemer for innovation på europæisk niveau. Det skal fremme koordinering, samarbejde, netværk og udveksling af ideer mellem regionale, nationale og EU-finansierede innovationsprogrammer. Økosystemerne skal understøtte alle former for innovation over hele Europa.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor