Søg forskningsmidler i ERA NET og JPI

​Europæiske Area Network Research (ERA NETS) og Joint Programming Initiatives (JPI) er europæiske programmer, der finansierer forsknings- og innovationsprojekter og aktiviteter inden for en række udvalgte fokusområder.

​ERA-NETS og JPI'er puljer nationale forskningsmidler

Programmerne er samfinansierede, dvs. at det er medlemslande og/eller associerede lande, der vælger at gå sammen om at pulje nationale forsknings-og innovationsmidler. Formålet med JPI’er og ERA NETS er at øge samarbejde og koordination af forskningsaktiviteter, der foregår på nationalt og regionalt niveau i EU-medlemslandene og associerede lande, herunder udvikling af fælles aktiviteter og opslag. Det er kun forskere fra de bidragsydende lande, der kan deltage i det enkelte ERA NET eller JPI call, fordi programmerne er medfinansieret af nationale forskningsmidler. I Danmark er det Innovationsfonden, der beslutter, hvilke ERA NETS og JPI’er Danmark skal deltage i:

​ERA-NETJPI​
ANIHWA (Dyresundhed og -velfærd) JPI - Healthy and Productive Seas and Oceans
ERA-CAPS (Plantevidenskab) JPI - Agriculture Food Security and Climate Change​
ERA-IB-2 (Industriel Bioteknologi) JPI - Neurodegenerative Diseases​
ERASynBio (Syntetisk biologi) JPI - Healthy Diet for a Healthy Life​
ICT-AGRI 2 (IT og Robotteknik inden for jordbrug) JPI - Urban Europe
SUSFOOD (Bæredygtige fødevarer) JPI -More Years, Better Lives
ELECTROMOBILITY+ (Transport inklusiv luftfart) JPI - Water
Infect-ERA (Infektionssygdomme) JPI -Climate
COFASP (Fiskeri, akvakultur og forarbejdning af fisk og skaldyr) JPI - Antimicrobial Resistance​
MBT (Marin bioteknologi)

Hvem, hvor meget og hvordan?

Hver ERA NET eller JPI har en hjemmeside, hvor både indkaldelser og konkrete krav til ansøgning offentliggøres. Hver dansk deltager vil typisk modtage omkring 300.000 til 500.000 EUR pr. projekt. EU medfinansierer ikke projekter, som støttes af ERA-NET og JPIer. Både myndigheder, forskningsråd, forskningsinstitutioner, universiteter og virksomheder kan deltage i programmerne. Krav til ansøgning, deltagelse og projekt kan dog variere. Konsulter derfor hjemmesiden for de enkelte ERA NETS og JPI’er.

Hvad er ERA NET COFUND?

ERA-NET COFUND er et nyt finansieringsinstrument under Horizon 2020. ERA NET COFUND støtter tværnationale forsknings- og innovationsprojekter. Projekter finansieres af de lande, der vælger at deltage, men her toppet up med op til 33 % fra EU. Det kun deltagere fra de bidragydende lande, der kan deltage i ERA NET COFUND projekter. Indkaldelserne offentliggøres i Horizon 2020 arbejdsprogrammerne.

Læs mere

Du kan læse mere om de særlige bestemmelser for deltagelse og støttesatser i ERA NET COFUND actions i bilagene til arbejdsprogrammet 2014-2015. Se også artikel om workshop i København om ERA-NETs og JPI inklusiv præsentationer fra workshoppen. 

Redaktør