Søg midler til sundhedsløsninger

Videndeling, opskalering og implementering er en prioritet i den nye indkaldelse af projekter under EU’s tredje folkesundhedsprogram.

​EU's Folkesundhedsprogram har åbnet for projektansøgninger med frist for indsendelse af ansøgninger den 15. september 2015.

Projektindkaldelse i 2015 (5. juni - 15. september 2015):

 1. Vidensdeling af bedste praksis inden for området reducering af adgang til alkohol (PJ-01-2015)
 2. Tidlig diagnosticering og behandling af hepatitis (PJ-02-2015)
 3. Tidlig diagnosticering af tuberkulose (PJ-03-2015)
 4. Støtte til implementeringen og opskalering af god praksis inden for området aktiv og sund aldring (PJ-04-2015)
 5. Metoder til vurdering af kvalitet, sikkerhed og gennemslagskraft af transplantations terapi (PJ-05-2015)

​Punkt 4 om implementering og opskalering er særligt interessant for kommuner og regioner. Det har fokus på, hvordan man kan facilitere implementering og opskalering af god praksis – lokalt, regionalt eller nationalt – eller udveksle viden for at understøtte potentialer for innovation på sundhedsområdet ved at fremme en aktiv og sund aldring i et miljø, der er præget af mere integrerede modeller for sundhedsvæsenet.

Resultater fra projekterne skal fremvise fordelene ved at understøtte sundhed og social omsorg med fokus på fællesskaber, der gør det muligt for den ældre at leve et aktivt og sundt liv i længere tid samt give en effektiv pleje og behandling efter behov.  Generelt er der fokus på arbejdet med at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum og med involvering af aktører fra hele omsorgskæden.

Baggrund om folkesundhedsprogrammet

Folkesundhedsprogrammet er det primære instrument, som Europa-Kommissionen bruger til at gennemføre EU-sundhedsstrategien. Der er årlige arbejdsplaner med fastlagte prioriteter og kriterier for finansieringsmuligheder.

Programmet arbejder ud fra fire overordnede målsætninger:

 • Fremme sundhed, forebygge sygdomme og fremme et gunstigt miljø for en sund livsstil, der tager hensyn til 'sundhed i alle politikker'-princippet
 • Beskytte unionsborgere for alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler
 • Bidrage til innovative, effektive og bæredygtige sundhedssystemer
 • Lette adgangen til bedre og sikrere sundhedsydelser for EU-borgere

Hvem kan søge støtte fra Folkesundhedsprogrammet?

 • Non-profit organisationer
 • Offentlige myndigheder (kommuner, regioner o. a)
 • Forskningsinstitutioner
 • Universiteter
 • Videregående uddannelsesinstitutioner
 • Virksomheder

Folkesundhedsprogrammet er ikke er et forskningsprogram, og projekter bør derfor ikke have forskningselementer som fokus.

Krav til konsortier:

 • Skal involvere minimum tre partnere fra forskellige lande
 • Projekterne skal stræbe mod at skabe merværdi på EU niveau, samt være innovative
 • Projekterne må maksimalt løbe over tre år
 • Partnere i projektet skal komme med egen medfinansielle ressourcer til projektet, der skal være med til at dække det resterende budget som går ud over EU's finansiering​
Redaktør