SLØRET LØFTET FOR VIGTIGT POLICY-UDSPIL OM KUNSTIG INTELLIGENS

Den længe ventede opfølgning på Europa-Kommissionens 2020 White Paper om en europæisk tilgang til kunstig intelligens baseret på EU’s værdier, principper og grundlæggende rettigheder er endelig blevet offentliggjort. Resultatet er en ny lovramme, der skal regulere brugen af menneskecentreret kunstig intelligens med udgangspunkt i risici samt en handlingsplan, der skal styrke udvikling og udbredelse af teknologien i Europa.

 
Vent...

Ny lovramme skal understøtte tillid og udvikling i kunstig intelligens

Den nyligt offentliggjorte digitale pakke (lovramme og handlingsplan for kunstig intelligens) har været undervejs siden 2018, hvor Europa-Kommissionen lancerede EU's første strategi for kunstig intelligens. Kunstig intelligens er en central del af EU's digitale omstillingsdagsorden, og Europa-Kommissionen har over de seneste tre år engageret medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og diverse interessenter som universiteter, virksomheder og eksperter i arbejdet med at udforme en EU-politik for området.

Med Kommissionens nye udspil for kunstig intelligens markerer Europa sig som det første kontinent, der udstikker lovgivning for brugen og udviklingen af teknologien. Formålet med Kommissionens nye forslag, der skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, er at sikre, at europæiske borgere kan have tillid til kunstig intelligens-produkter og -tjenester. Samtidig skal klare juridiske rammer give innovatører de rette forudsætninger for at udvikle og investere i teknologien uden at sætte en stopper for innovation. De nye regler skal også bane vejen for et europæisk indre marked uden fragmenterede regler for applikationer, der gør brug af kunstig intelligens.

Lovramme med fokus på risici ved anvendelse af kunstig intelligens

For at undgå at regulering bliver en stopklods for innovation, har Europa-Kommissionen foreslået en lovramme for kunstig intelligens baseret på en proportionel risikotilgang. Det vil sige, at jo højere risici, der er forbundet med anvendelsen af kunstig intelligens for mennesker, jo strengere regler. Lovrammen indeholder en firedelt reguleringstilgang:

  1. Uacceptabel risiko – når formålet og brugen af kunstig intelligens er direkte skadeligt som f.eks. "social scoring"-systemer, hvor menneskers adfærd afgør deres sociale status og muligheder i samfundet.
  2. Høj risiko – når brugen af kunstig intelligens udgør en betydelig risiko for mennesker. Det kan f.eks. være software i selvkørende biler og kunstig intelligenssystemer, der bruges til at træffe juridiske afgørelser.
  3. Begrænset risiko – f.eks. når mennesker kommunikerer med såkaldte "chatbots" for at bestille en vare. Sådanne systemer pålægges gennemsigtighedskrav.   
  4. Minimal risiko – når spamfiltre frasorterer spammails, så de ikke ender i indbakken.

Det er særligt kategori 2-risici, som lovrammen dækker. Kunstig intelligens-systemer og applikationer, der falder under denne kategori, vil blive vurderet efter formål, grad af skadelighed og sandsynligheden for, at de kan have en negativ indflydelse på forbrugere. Produkter, der klassificeres som "højrisiko", vil skulle leve op til en række regler vedrørende datakvalitet, menneskeligt tilsyn, sporbarhed og sikkerhed.

Vil styrke excellence-økosystem i Europa

Europa-Kommissionen og medlemsstaterne har siden 2018 koordineret initiativer og investeringer i kunstig intelligens gennem handlingsplanen for selvsamme. Handlingsplanen, som nu er blevet revideret, skal bidrage til europæisk lederskab inden for udviklingen af kunstig intelligens og et styrket excellence-økosystem.

Handlingsplanen skitserer fire indsatsområder:

  1. Gode forhold for udvikling og optag af kunstig intelligens (datagenerering, opbygning af kritisk computing-infrastruktur og policy-koordinering).    
  2. Excellence fra laboratoriet til markedet: (investeringer i kunstig intelligens excellence- netværk, partnerskab for kunstig intelligens, data og robotter, europæiske digitale innovations-hubs samt test- og forsøgsfaciliteter).
  3. Kunstig intelligens til gavn for mennesker og samfundet: (fremme af den europæiske tilgang til kunstig intelligens og stimulering af talent og kompetencer inden for området).
  4. Strategiske partnerskaber i vigtige sektorer: (fokus på klimaforandringer, miljø, sundhed, landbrug, robotter, den offentlige sektor, indre anliggender og transport).

Det er Europa-Kommissionens hensigt at investere 1 mia. EUR årligt i kunstig intelligens gennem Horizon Europe- og Digital Europe-programmerne. EU-investeringerne påtænkes at generere yderligere private og offentlige investeringer i teknologien på 20 mia. EUR årligt, og i genopretningsplanen er der afsat 134 mia. EUR til det digitale område. Tilsammen skal investeringerne og de fælles kunstig intelligens-initiativer accelerere nye løsninger på globale udfordringer og sætte EU i førersædet i kunstig intelligenskapløbet.

Du kan læse mere om den digitale pakke her herunder den nye kunstig intelligens lovramme og revideret koordineret plan for kunstig intelligens.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor