Samfundsvidenskab og humaniora i Horizon 2020

​Europa-Kommissionen prioriterer indsatsen for at stimulere interdisciplinære forskningsprojekter og integrere samfundsvidenskab og humaniora højt. 

Evaluering af SSH-involvering i Horizon 2020

Kommissionen er i gang med at evaluere, hvordan det er gået samfundsvidenskab og humaniora i 2014-indkaldelserne for Horizon 2020. Arbejdsprogrammet indeholdt 100 såkaldte "SSH-flagede" topics, som er vurderet til at indebære muligheder for at involvere SSH-discipliner. I alt 300 projekter er blevet udvalgt til at få støtte under disse topics. 24 % af partnerne i disse 300 projekter vurderes at have en SSH profil. En tredjedel af EU-støtten til SSH-forskere kommer fra udfordringen for rummelige samfund mens to tredjedele kommer fra de øvrige samfundsmæssige udfordringer og LEIT. SSH-partnere består af både forskere og praktikere og de kommer fra den offentlige og den private sektor. Kommissionen ser resultaterne fra første runde som en acceptable begyndelse på en bedre integration af SSH i Horizon 2020, men forventer at se endnu flere SSH-partnere i de kommende arbejdsprogrammer for 2016-2017.​

Fordelingen af SSH disciplinerne, der er støttet under samfundsmæssige udfordringer og LEIT er følgende:

 • Antropologi, etnologi 2 %
 • Psykologi 12 %
 • Sociologi 10 %
 • Humaniora og kunst 6 %
 • Historie 1 %
 • Uddannelse og kommunikation 12 %
 • Demografi, geografi 3 %
 • Statskundskab, offentlig administration og jura 22 %
 • Økonomi, business, marketing 32 %

Best practices

 • Ansøgninger adresserer den konkrete challenge, som Kommissionen ønsker belyst i sin topic-tekst.
 • Konsortiet er velbalanceret hvad angår ekspertise, type af interessenter og geografi og valget af partnere er velbegrundet i ansøgningen.
 • Ansøgninger foreslår løsninger på en udfordring og anskueliggør en plan for test og skalering af løsninger.

 

Redaktør