Science Foresight

​Kommissionen benytter sig af science foresight som input til prioritering af forskningsemner i Horizon 2020.

​Hvad er science foresight?

Europa-Kommissionen har en lang tradition for at anvende foresight analyser, som input til prioritering af policy og herund​​​​​​er forskningspolitiske prioriteter. For tiden bidrager en ny enhed under Europa-Kommissionens Joint Research Centre (JRC) samt kontorer under fx DG Connect og DG Research & Innovation til foresight. Foresight som input til forskningsprioriteter angribes som en struktureret analyse af mulige fremtidsscenarier. Formålet er at observere opdage signaler for en potentiel fremtidig samfundsmæssig situation samt potentielle implikationer. Dette giver input til forskningsmæssige prioriteringer som kan understøtte en ønsket udvikling eller forebygge et uønsket scenarie.

 

Foresight til Horizon 2020 strategiske programmer

Enheden for science foresight under DG Research & Innovation producerer foresight analyser på udvalgte områder. Analyserne spiller ind til processen for udarbejdelsen af de strategiske programmer under Horizon 2020. Således arbejder enheden i 2015 på at indhente input til det tredje strategiske program for Horizon 2020, som vil være grundlag for arbejdsprogrammet 2018-2019.  Dette strategiske program forventes at ligge klar mod slutningen af 2016.

 

Input til foresight

Kommissionen udfører analyserne på baggrund af en række input fra EU-støttede projekter, som udfører foresight, policy-relaterede analyser, offentlige høringer, ekspertgrupper samt input fra EU-medlemslandene. Igangværende studier har fokus på essentielle transformationer inden for blandt andet forskning, innovation og videregående uddannelse samt krydsfeltet mellem sundhed, miljø og bioøkonomi. 

Redaktør